72. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ATETZ

Alkateordearen izendapena

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1 artikuluari eta Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren 46. artikuluari jarraituz, Alkatetzak, 2020ko martxoaren 10ean eman ebazpenaren bidez, erabaki du:

1.–Iban Baztan Ibáñez jauna Atezko Udaleko alkateordea izendatzea.

2.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta interesdunei jakinaraztea.

Argitara ematen da arestian aipatu erregelamenduaren 46.1 artikuluak xedatua betetzeko.

Eritze Atetzen, 2020ko martxoaren 10ean.–Alkatea, Paula Ibero Baraibar.

Iragarkiaren kodea: L2003757