72. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 3a

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-OC-117

Olaya García Roblesek honako datu eta ezaugarri hauek dituen baimena eskatu du:

Ezaugarriak:

Eskatzailea: Olaya García Robles.

Xedea: zuhaitzak landatzea 0,83 hektareatan, zura ustiatzeko; hektarea horietatik 0,24 jabari publiko hidraulikoan daude, eta gainerakoa polizia-eremuan.

Ibilgua: Ega ibaia.

Alderdia: El Prado Revuelta. Poligonoa: 1; lurzatia: 503 eta 592.

Udalerria: Murieta (Nafarroa).

Ohartarazten da hasierako eskaerarekin bateraezinak diren eskaerak aurkezten ahal direla harekin lehian, halaxe xedatzen baitu apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Jabari Publiko Hidraulikoari buruzko Erregelamenduak, maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren bidez aldatuak, 72. artikuluan.

Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Konfederazio Hidrografikoari idatziz aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita. Eta, horretarako, espedientea eta dokumentazio teknikoa ikusgai egonen dira Ebroko Konfederazio Hidrografikoan (Sagasta pasealekua 26-28, Zaragoza), bulego orduetan.

Zaragozan, 2020ko martxoaren 9an.–Komisario albokoa, Javier San Román Saldaña.

Iragarkiaren kodea: E2003974