72. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANO

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 212. artikuluak xedatutakoa betez, behin behineko onespenaren iragarkia 2020ko 5. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, urtarrilaren 9koan, eta horren ondorengo 15 egun balioduneko jendaurreko epea iraganda inork erreklamaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsitzat jotzen da 2019ko ekitaldiko aurrekontuko 1/2019 aldaketa.

Horrenbestez, eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 214. artikuluak xedatutakoa betetzeko, behin betikoz onetsitako 1/2019 aurrekontu-aldaketa argitara ematen da, honela zehaztua:

Kreditu-gehigarria

1. kapitulua: 1.300,00 euro.

4. kapitulua: 1.000,00 euro.

Guztira: 2.300,00 euro.

Honela finantzatzen da:

8. kapitulua: 2.300,00 euro.

Guztira: 2.300,00 euro.

Aditzera ematen da denek jakin dezaten.

Aranon, 2020ko martxoaren 18an.–Alkatea, Jose Antonio Ruiz Miner.

Iragarkiaren kodea: L2004130