72. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OLTZA ZENDEA

2020ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. Artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da Udalaren 2020ko aurrekontua. Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 35. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, otsailaren 20an.

DIRU-SARREREN EGOERA

OLTZA ZENDEAKO UDALA

OLTZALEKU, SL

AURREKONTU BATERATUA

I. kapitulua.–Zuzeneko zergak

1.577.500,00

0,00

1.577.500,00

II. kapitulua.–Zeharkako zergak

110.000,00

0,00

110.000,00

III kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelakoak

210.400,00

123.028,85

333.428,85

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak

461.318,09

255.145,57

461.318,09

V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak

644,00

0,00

644,00

VI. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea

0,00

0,00

0,00

VII. kapitulua.–Kapital transferentziak

2.904,00

0,00

2.904,00

VIII. Kapitulua.–Finantza aktiboak

0,00

0,00

0,00

IX. Kapitulua.–Finantza pasiboak

0,00

0,00

0,00

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA

2.342.266,09

378.174,42

2.465.294,94

GASTUEN EGOERA

OLTZA ZENDEAKO UDALA

OLTZALEKU, SL

AURREKONTU BATERATUA

I. kapitulua.–Langileria gastuak

676.640,71

284.283,53

960.924,24

II. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

815.344,95

93.890,89

909.235,84

III. kapitulua.–Finantza gastuak

100,00

0,00

100,00

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak

588.307,97

0,00

333.162,40

V. kapitulua.–Kontingentzietarako eta beste ustekabe batzuetarako funtsa

198.829,52

0

198.829,52

VI. kapitulua.–Inbertsio errealak

63.042,94

0,00

63.042,94

VII kapitulua.–Kapital transferentziak

0,00

0,00

0,00

VIII kapitulua.–Finantza aktiboak

0,00

0,00

0,00

IX kapitulua.–Finantza pasiboak

0,00

0,00

0,00

GASTUAK, GUZTIRA

2.342.266,09

378.174,42

2.465.294,94

Erabaki honen kontra bidezko dela hauetako helegite bat paratzea:

Gora jotzeko helegitea, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik hilabete bateko epearen barnean.

Administrazioarekiko auzi-helegitea, Nafarroako Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko auzien salan edo epaitegian. Erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik bi hilabeteko epearen barnean.

Oltza Zendean, 2020ko martxoaren 16an.–Alkatea, Moises Garjón Villanueva.

Iragarkiaren kodea: L2004071