72. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ELO

2020ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

2020ko ekitaldiko aurrekontu arrunta hasiera batean onetsirik, eta jendaurrean egoteko epea inork haren kontrako alegaziorik aurkeztu gabe iraganda, behin betiko onetsirik gelditu da. Haren kapitulukako laburpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatua bete beharrez.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 219.800 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 5.000 euro.

3. kapitulua.–Tasak eta prezio publikoak: 28.590 euro.

4. kapitulua.-Transferentzia arruntak: 193.030 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 108.850 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 37.882 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 593.152 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 43.300 euro.

2. kapitulua.–Gastu arruntak: 199.772 euro.

4. kapitulua.-Transferentzia arruntak: 206.080 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 144.000 euro.

Gastuak, guztira: 593.152 euro.

Elon, 2020ko martxoaren 11n.–Alkatea, José Manuel García Aróstegui.

Iragarkiaren kodea: L2003784