72. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GOIZUETA

6-17/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 212. artikuluak eta hurrengoek xedatutakoa betez, behin behineko onespenaren iragarkia 2020ko 6. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, urtarrilaren 10ekoan, eta horren ondorengo 15 egun balioduneko jendaurreko epea iraganda inork erreklamaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsitzat jotzen dira 2019ko ekitaldiko aurrekontuko 6-17/2019 aldaketak.

Horrenbestez, eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 214. eta 202.3 artikuluek xedatutakoa betetzeko, behin betikoz onetsitako 6-17/2019 aurrekontu-aldaketak argitara ematen dira, honela zehaztuta:

Kreditu bereziak

1. kapitulua: 5.600,00 euro.

2. kapitulua: 800,00 euro.

6. kapitulua: 3.100,00 euro.

Finantzaketa:

5. kapitulua: 800,00 euro.

8. kapitulua: 8.700,00 euro

Kreditu-gehigarria

1. kapitulua: 14.500,00 euro.

2. kapitulua: 8.000,00 euro.

4. kapitulua: 8.500,00 euro.

Finantzaketa:

8. kapitulua: 31.000,00 euro.

Aditzera ematen da denek jakin dezaten.

Goizuetan, 2020ko martxoaren 16an.–Alkatea, Unai Miranda Berroeta.

Iragarkiaren kodea: L2004110