72. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GALAR

Xehetasun-azterketa, Getze Galarko 4. poligonoko 165. lurzatian. Behin betiko onespena

Galar Zendeako Udalak, 2017ko urriaren 5ean egin bilkuran, erabaki zuen behin betiko onestea Getze Galarko 4. poligonoko 165. lurzatiaren xehetasun-azterketa, Galarko Udalak sustatua.

Argitara ematen da, bat etorriz Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 74. artikuluan xedatuarekin.

Getze Galarren, 2020ko martxoaren 27an.–Alkatea, Oscar Amóztegui Recalde.

ERANSKINA

Xehetasun-azterketa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L2004287