72. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GALAR

Xehetasun-azterketa, Getze Galarko 4. poligonoko
136. eta 137. lurzatietan. Behin betiko onespena

Galar Zendeako Udalak, 2018ko apirilaren 12an egin bilkuran, erabaki zuen behin betiko onestea Getze Galarko 4. poligonoko 136. eta 137. lurzatien xehetasun-azterketa, Nuevo Sistema Modular SL enpresak sustatua.

Argitara ematen da, bat etorriz Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 74. artikuluan xedatuarekin.

Getze Galarren, 2020ko martxoaren 27an.–Alkatea, Óscar Amóztegui Recalde.

ERANSKINA

Xehetasun-azterketa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L2004303