72. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALESBES

Xehetasun-azterketa, 4. poligonoko 230., 231. eta 232. lurzatietan. Behin betiko onespena

Udalak, 2020ko otsailaren 20an egin osoko bilkura arruntean eta legeak eskatzen duen gehiengoarekin, erabaki hau hartu zuen:

Behin betiko onespena Katia Romeoren xehetasun-azterketari, 4. poligonoa, 203-231-232 lurzatiak.

Erabaki zen Katia Romeo Muñozen xehetasun-azterketa behin betiko onestea, bat etorriz Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen apirilaren 26ko 1/2017 Foru Dekretuaren 74. artikuluarekin.

Alesbesen, 2020ko martxoaren 17an.–Alkatea, M. Carmen Segura Moreno.

ERANSKINA

Xehetasun-azterketa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L2004267