40. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 27a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

13/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 19koa, zeinaren bidez aldatzen baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

21/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren otsailaren 6ko 10/2020 Ebazpenean atzemandako akatsak zuzentzen dituena (ebazpen horrek merezimendu lehiaketarako deia egiten du Irakasleari Laguntzeko Zentroetako –ILZ– aholkulari eta zuzendari lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan betetzeko).

272/2020 EBAZPENA, otsailaren 7koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdiak onesten baitira bi izangai zerrenda egiteko, hautaketa-proben bidez, O.L. kudeaketari (Lan Arriskuen Prebentzioa) B mailako lanpostua betetzeko, bat aldi baterako kontratazioak egiteko, eta bestea prestakuntzarako, zerbitzu berezietako egoeran.

EBAZPENA, 2020ko otsailaren 11koa, Nafarroako Kontuen Ganberako lehendakariak emana. Honen bidez onesten da Nafarroako Kontuen Ganberaren zerbitzuko administrari izateko bi lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

196/2019 EBAZPENA, abenduaren 10ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, udalen musika eskolei dirulaguntzak emateko deialdian aurreikusitakoari jarraikiz, urteko bigarren ordainketa, bigarren seihilekoari dagokiona, baimentzen duena. Deialdi hori apirilaren 8ko 181/2019 Ebazpenaren bidez onetsi zen 2019rako, uztailaren 1eko 395/2019 Ebazpenaren bidez aldatu zen eta abuztuaren 5eko 474/2019 Ebazpenaren bidez ebatzi zen. DDBN identifikazioa: 449219.

127/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez 2020rako gastua baimentzen baita, laneratze prozesuan lagun eginez, desgaitasuna duten eta lan-merkatu arruntean sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonei laneratze prozesuan lagun egiteko eta lan munduan sartzen laguntzeko dirulaguntzetarako. DDBN identifikazioa: 493702.

128/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez 2020rako gastua baimentzen baita desgaitasuna duten pertsonek lan-merkatu arruntean enplegu lagundua lortzeko dirulaguntzetarako. DDBN identifikazioa: 493736.

35E/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita honako dirulaguntza hauek emateko deialdiaren gasturako: “Dirulaguntzak, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkideak eginez enplegua sustatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko”. DDBN identifikazioa: 493716.

36E/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita honako dirulaguntza hauek emateko deialdiaren gasturako: “Dirulaguntzak, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan enplegua sustatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko egiten diren inbertsioetarako”. DDBN identifikazioa: 493724.

44E/2020 EBAZPENA, otsailaren 7koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita honako dirulaguntza hauek emateko deialdiaren gasturako: “Dirulaguntzak, 45 urtez goitiko luzaroko langabeak kontratatzeko”. DDBN identifikazioa: 494411.

47E/2020 EBAZPENA, otsailaren 7koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimentzen baita 30 urtetik beherako langabeak praktiketan kontratatzeko dirulaguntza-deialdiaren gastua. DDBN identifikazioa: 494408

48E/2020 EBAZPENA, otsailaren 7koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita honako dirulaguntza hauek emateko deialdiaren gasturako: “Dirulaguntzak, 30 urtetik beherako langabeak kontratatzeko S3 estrategiako lehentasunezko alor ekonomikoetan”. DDBN identifikazioa: 494426.

1.7. BESTELAKOAK

1/2020 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Nafarroako Foru Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baitira Lur-ondasunen Erregistroan 2019ko azaroaren 30etik aurrera inskribatutako ondasun higiezinen balioak, urte horretakoak, erregistro administratibo horretan 2020ko otsailaren 27an daudenak.

18/2020 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioei behin-behineko destinoak, praktiketakoak eta zerbitzu eginkizunetakoak esleitzeko jarraibideak, zuzendaritza-karguen izendapena eta irakasleen lanaldiaren murrizketak eskatzeko prozedura onesten dituena, 2020-2021 ikasturterako.

7E/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Rafael hegoaldea sektorean ikerketa zundaketak kokatu eta sarbideak egiteko proiekturako, Esteribarko udal-mugartean (Eugi). Sustatzailea Magnesitas Navarra SA da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANDOSILLA

Hirigintza-hitzarmena jendaurrean jartzea

AÑORBE

Hiri-jarduketarako plan berezia AA4 jarduketa asistematikoko unitatea sortzeko. Hasierako onespena

ARAKIL

2019ko aurrekontuko 1., 2. eta 3. aldaketak.
Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARANDIGOIEN

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARANO

Alkatearen dedikazio araubidea eta ordainsariak

ARRARATS

Aldaketa, Herri-larreen aprobetxamendua arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

ARTAXOA

Desafektazioa eta trukea. Hasierako onespena

AZAGRA

Xehetasun-azterketa, UE-30 exekuzio unitatean. Hasierako onespena

BEIRE

2020rako lan egutegia

2020rako tasak eta karga-tasak

Seme adoptiboaren eta seme kutunaren izendapenak errebokatzea

BERASKOAIN

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

BERATSAIN

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

BERRIOBEITI

2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

EGUES

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ELGORRIAGA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

Egoitza elektronikoa sortzea

HIRIBERRI ARAKIL

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

IBIRIKU

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

Hilerriko zerbitzuak emateko tasak.
Behin betiko onespena

IRUNBERRI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

MAÑERU

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

MARTZILLA

2020ko zirkulazio zerga ordaintzeko epea

MENDABIA

Xehetasun-azterketa Gregorio Berisa etorbidean. Hasierako onespena

MENDAZA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

MENDIGORRIA

Herri-lurrak errentan ematea

MONTEAGUDO

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Udaltzaingoaren burua kargutik kentzea
eta berria izendatzea

OTSAGABIA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

OLABE

Ordenantza, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Behin betiko onespena

OLATZ

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ZANGOZA

Ordenantza, Gazteleku zentroa arautzen duena. Hasierako onespena

2020ko tasak eta prezio publikoak

SATRUSTEGI

Maistraren Etxearen alokairua esleitzeko enkante publikoa

TUTERA

Tuterako Etxegabeen Udal Zentroaren barne araubidearen erregelamendua. Hasierako onespena

TULEBRAS

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

URRITZOLA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ESA

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Udal ordenantza, Eraikinak birgaitzeko eta hiria berroneratzeko laguntzak arautzen dituena. Hasierako onespena

AEZKOAKO BATZARRE NAGUSIA

Aldaketa, 2019ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

SAN ADRIANGO, AZAGRAKO, ANDOSILLAKO ETA CARCARKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ULTZANUETA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Aparteko kreditua.
Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

BERRIOPLANO

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

CINTRUÉNIGO

Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes

CIZUR

Bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

LODOSA

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

MURILLO EL CUENDE

Bajas de Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Comunicación de resoluciones de alcaldía

VILLAVA

Notificación de liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

INSTALACIONES, AISLAMIENTO Y PREFABRICADOS SOCIEDAD COOPERATIVA

Disolución de la sociedad

INNAVATIC SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA

Transformación de “Innavatic Sociedad Microcooperativa” en sociedad de responsabilidad limitada