40. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

NOAIN (ELORTZIBAR)

Udaltzaingoaren burua kargutik kentzea
eta berria izendatzea

Ikusirik Noain Elortzibarko Udalak 2019ko ekitaldirako duen plantilla organikoan (2019ko 105. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, maiatzaren 31n argitaratua), 4.0 Udaltzaingoaren buruaren plaza hartzen dela izendapen libreko behin-behineko langile gisa.

Ikusirik Nafarroako Poliziei buruzko martxoaren 19ko 23/2018 Foru Legearen 29. artikuluak dioenez, Polizia Kidegoko burua izendapen libreko behin-behineko langilea izanen dela, eta haren izendapena eta kargutik kentzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman beharko direla argitara.

Ikusirik Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 24.1.e) artikulua.

EBAZTEN DUT:

Lehena.–Jesús Javier Méndez Soteras kentzea Noain Elortzibarko Udaleko Udaltzaingoaren buru kargutik, efektu-data izanik 2020ko otsailaren 12a.

Bigarrena.–Izendatzea Juan Tomás Zubasti Madoz, izendapen libreko kontratu baten bidez, Noain Elortzibarko Udaleko Udaltzaingoaren buru, efektu-data izanik 2020ko otsailaren 13a.

Hirugarrena.–Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea Udaltzaingoaren buruaren kargu-uztea eta izendapena, Nafarroako Poliziei buruzko martxoaren 19ko 23/2018 Foru Legearen 29. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Laugarrena.–Honako ebazpen hau jakinaraztea interesdunari, udal kontu-hartzailetzari eta lan aholkularitzari, behar diren ondorioetarako.

Ebazpen honen kontra, honako errekurtso hauetako bat aurkez daiteke, hautara:

a) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroan administrazioarekiko auzietan eskumena duen organoari zuzendua, bi hilabeteko epean ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik.

b) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazten denetik aitzina.

c) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza hau eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita.

Noain Elortzibarren, 2020ko otsailaren 12an.–Alkate udalburua, Sebastián Marco Zaratiegui.

Iragarkiaren kodea: L2002188