40. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

TULEBRAS

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Jendaurreko epea iragan eta inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi dira Tulebrasko Udalaren 2020ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedaturik dagoenaren arabera. Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 20an.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 50.640,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 1.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak eta bestelakoak: 33.010,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 92.400,00 euro.

5. kapitulua.–Ondareko eta herri-lurretakoak: 8.045,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 29.000,00 euro.

Guztira: 214.095,00 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 62.551,81 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako gastuak: 75.332,70 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 28.425,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 47.758,49 euro.

Guztira: 214.095,00 euro.

Tulebrasen, 2020ko otsailaren 11n.–Alkatea, Andrés Planillo Torres.

Iragarkiaren kodea: L2002233