40. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUNBERRI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Jendaurreko epea iragan eta inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, behin betiko onetsi dira Udalaren 2020ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak.

Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2020ko 6. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 10ean.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 569.771,05 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 50.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 298.889,01 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 612.125,48 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 168.793,98 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 7.785,36 euro.

7. kapitulua.–Transferentziak administraziotik entitatera: 103.541,18 euro.

Diru-sarreren aurrekontua, guztira: 1.810.906,06 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 529.145,34 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 513.620,18 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 2.615,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 264.258,43 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 388.692,76 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 112.574,35 euro.

Gastuen aurrekontua, guztira: 1.810.906,06 euro.

Aurrekontu horretan Udalaren aurrekontu arrunta eta Udalaren Musika Eskolarena daude sarturik. Hona hemen haien laburpenak:

Udalaren aurrekontu arrunta

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 569.771,05 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 50.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 253.167,08 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 545.570,30 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 168.793,87 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 7.785,36 euro.

7. kapitulua.–Transferentziak administraziotik entitatera: 103.541,18 euro.

Diru-sarreren aurrekontua, guztira: 1.698.628,84 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 428.420,58 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 502.817,72 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 2.615,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 264.008,43 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 388.192,76 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 112.574,35 euro.

Gastuen aurrekontua, guztira: 1.698.628,84 euro.

Irunberriko Musika Eskolaren aurrekontu arrunta

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 45.721,93 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 66.555,18 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 0,11 euro.

Diru-sarreren aurrekontua, guztira: 112.277,22 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 100.724,76 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 10.802,46 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 250,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 500,00 euro.

Gastuen aurrekontua, guztira: 112.277,22 euro.

Aditzera ematen da, orok jakin dezan.

Irunberrin, 2020ko otsailaren 4an.–Alkatea, Rocío Monclús Manjón.

Iragarkiaren kodea: L2001674