40. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARAKIL

2019ko aurrekontuko 1., 2. eta 3. aldaketak.
Behin betiko onespena

2020ko 15. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 23an, aurrekontuan aldaketak egiteko erabakiaren hasierako onespena. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egin aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz.

–Kreditu bereziak: 38.125,87 euro.

1 9200 62402.–Ibilgailuak erostea: 22.455,50 euro.

1 2318 48200.–Ekarpena, gizarte-arretarako: 200,00 euro.

1 8200 10000.–Alkatetzaren ordainsariak: 15.470,37 euro.

Finantzaketa:

1 29000.–Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga: 38.125,87 euro.

–Transferentzia positiboak: 4.865,09 euro.

1 3340 1310001.–Kultura sustatzeko lansariak: 3.736,12 euro.

1 4390 46300.–Sakanako Mankomunitatea, Garapen Agentziako kuota: 495,30 euro.

1 9200 1310002.–Zerbitzu anitzetako enplegatuaren lansariak: 633,67 euro.

Finantzaketa:

1 2413 1310001.–Gizarteratze-errenta jasotzen duten langileen ordainsariak: -4.865,09.

Kreditua handitzea: 36.756,37 euro.

1 1532 6090001.–Espaloia handitzea Izurdiagan: 36.756,37 euro.

Finantzaketa:

1 770001.–Saprem-en ekarpena espaloia luzatzeko: 36.756,37 euro.

Arakilen, 2020ko otsailaren 13an.–Alkatea, Oihana Olaberria Jaka.

Iragarkiaren kodea: L2002390