40. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

TULEBRAS

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 20an, eman zen argitara 3/2019 aurrekontu-aldaketa egiteko erabakiaren hasierako onespena. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Goititzea partida hauetan:

EGITARAU

EKONOMIKOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

9120

10000

Udalbatzako kideen sariak

2.055,75 euro

9120

16000001

Udalbatzako kideen Gizarte Segurantza

1.212,45 euro

GUZTIRA

3.268,20 euro

Gehigarri hori diruzaintzako gerakinarekin finantzatuko da. 3.268,20 euro.

Tulebrasen, 2020ko otsailaren 11n.–Alkatea, Andrés Planillo Torres.

Iragarkiaren kodea: L2002232