40. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ZANGOZA

2020ko tasak eta prezio publikoak

Jendaurreko aldia inork alegazio eta erreklamaziorik aurkeztu gabe iragan denez, behin betiko onetsi dira 2020ko ekitaldirako aldaketak, tasa eta prezio publikoei dagozkien ordenantzetan, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen dira, jarraian zehaztutako moduan.

Zahar etxea

–Plaza izenak:

Kontuan hartuz egoitza-plazak kudeatzeko onetsitako esparru-akordioa garatzearren, Adinekoen Udal Egoitzako Erakunde Autonomoak Pertsonen Garapenerako Nafarroako Agentziarekin (ANADP) sinatu duen kontratua, zentroan dauden plazak ANADPek 2019ko otsailaren 1eko Akordioan ezarritako araubidera egokitzen dira.

Aurrekoaren arabera, zentroan dauden plazak identifikatuta geratu dira plaza horiek betetzen dituzten erabiltzaileen mendekotasun-kalifikazioaren arabera:

a) Mendekotasun egoeran ez dauden pertsonak.

b) Mendekotasun moderatuko egoeran dauden pertsonak.

c) Mendekotasun larriko egoeran dauden pertsonak.

d) Mendekotasun handiko egoeran dauden pertsonak.

–2020ko tarifak:

A) Mendekotasun egoeran ez dauden pertsonak. (1)

ERABILTZAILEENDAKO
PREZIOA

Mendekotasun egoeran ez daudenak, birentzako logelan

967,93 euro

Mendekotasun egoeran ez daudenak, batentzako logelan

1.022,99 euro

(1) Itundurik daude 5 leku “gizarte mendekotasun” egoeretarako.

B) Mendekotasun egoeran daudenak. (2)

ESKAINITAKO LEKUAK

PREZIOA
ITUNIK GABE
(eurotan)

MODULUAREN PREZIOA, ITUNAREKIN (eurotan)

GEHIENEKO
PREZIOA ERABILTZAILEARENTZAT
(eurotan)

Mendekotasun moderatua duten erabiltzaileak

36

1.391,73

1.391,73

Mendekotasun larria duten erabiltzaileak

2.199,16

2.199,16

1.460,47

Mendekotasun handia duten erabiltzaileak

2.199,16

2.199,16

1.460,47

(2) Itundurik daude 36 leku. Itunean jasotako prezioak moduluko. Pertsonen Garapenerako Nafarroako Agentziaren (ANADP) 2019ko otsailaren 1eko eta 2019ko ekainaren 17ko akordioetan ezarritako gehieneko prezioak erabiltzaileendako.

Musika eskola (2020-2011 ikasturtea)

a) Lau tarifa berri sortu dira, Piano Osagarria ikasten ari diren haurren familiek ordaindu beharreko kopuruan beherapena dakartenak.

PIANO OSAGARRIAREN TARIFA

EURO/ HILEAN

1-5 urte arteko erroldatuak

23,44

Instrumentu baten %50

5-8 urte arteko erroldatuak

29,57

Instrumentu baten %50

1-5 urte arteko erroldatu gabeak

46,87

Instrumentu baten %50

5-8 urte arteko erroldatu gabeak

59,13

Instrumentu baten %50

b) Eskolako gainerako tarifak 2019-2020 ikasturteko kopuru beretan mantentzen dira.

Zangozan, 2020ko otsailaren 4an.–Alkatea, Lucía Echegoyen Ojer.

Iragarkiaren kodea: L2001689