183. ALDIZKARIA - 2020ko abuztuaren 18a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1788/2020 EBAZPENA, uztailaren 27koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko osasun kudeaketako teknikarien lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketaren bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi, eta deialdiko lanpostuak bete gabe gelditu direla deklaratzen duena.

1789/2020 EBAZPENA, uztailaren 27koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, batetik, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko sistema informatikoetako goi mailako teknikari izateko sei lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten da, eta, bestetik, oposizioaldiko lehenengo proba egiteko eguna, tokia eta ordua finkatzen dira.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zeladore izateko 110 lanposturako deialdiaren aurka.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

75E/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 23koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, zeinaren bidez behin betiko onesten baita Jaizko Udal Planaren aldaketa egituratzailea, Jaizko Udalak sustatua. Aldaketak eragiten dio Eraikingintza ordenantza orokorraren 89. artikuluari.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

346E/2020 EBAZPENA, ekainaren 11koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, garun-paralisia edo antzeko prozesu neurologikoak diagnostikatuak dituzten hamasei urtetik beherakoei 2019ko urritik 2020ko irailera bitarte Petö metodoaren bidez ematen zaien tratamendua ordaintzeko dirulaguntzen deialdia eta haren oinarri arautzaileak onesten dituena. DDBN identifikazioa: 513895.

149E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 10ekoa, Berrikuntzako zuzendari nagusiak emana, deialdi honetarako baimendutako gastua 650.000 euroan handitzen duena: “2020ko laguntzak zentro teknologikoek eta ezagutza ikertu eta hedatzen duten erakundeek I+G ekipamendua eta azpiegiturak erosteko”. DDBN identifikazioa: 509978.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

11D/2020 EBAZPENA, uztailaren 1ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aditzera ematen baita eratu dela Asociación de Trabajadores Asalariados de Autoescuelas de Navarra izeneko sindikatua, sigletan ATAAN (gordailu zenbakia: 31100045).

12D/2020 EBAZPENA, uztailaren 1ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Lekunberri Mugimenduan (sigletan LM) izeneko enpresa elkartea eratu dela aditzera ematen duena (gordailu zenbakia: 31100044).

1.7. BESTELAKOAK

64/2020 EBAZPENA, uztailaren 23koa, Nekazaritza Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita aldatzea ES15310407 zenbakiarekin inskribatutako ekoizle baimenaren titularra, Genscore Navarra SLren izenean jartzeko.

91E/2020 EBAZPENA, uztailaren 21ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana; honen bidez luzatu egiten da Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariaren uztailaren 25eko 224E/2018 Ebazpenaren bidez emandako ingurumen ukipenetarako baimena, Gestión de Evacuación de La Serna SLk eskatuta, Tuteran La Cantera transformazio azpiestazioa egiteko proiekturako.

93E/2020 EBAZPENA, uztailaren 23koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana; honen bidez, ingurumen ukipenetarako baimena ematen zaio proiektu honi: “Orkoien-Ezkaba 2” eta “Cordovilla-Magdalena” izeneko 66 kV-eko zirkuitu bikoitzeko linea lurperatzea 213. euskarriaren eta “Magdalena” BTAren artean, Iruñeko udal mugartean. Sustatzailea I-De Redes Eléctricas Inteligentes SAU da.

169E/2020 EBAZPENA, uztailaren 21ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, grafito artifiziala eta bigarren mailako beste produktu batzuk fabrikatzeko instalazio baten ingurumen baimen integratua berrikusten duena. Instalazioa Oltza Zendeako udal-mugartean dago eta haren titularra Graftech Ibérica SL da.

170E/2020 EBAZPENA, uztailaren 23koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita funtzionamendu baldintzak aldatzea kaltzio oxidoa eta hidroxidoa fabrikatzeko instalazio baten ingurumen baimen integratuan. Titularra Cal Industrial SL da, eta instalazioa Tebas-Muru Artederretako udal mugartean dago.

600E/2020 EBAZPENA, uztailaren 17koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Vergalijon (Miranda Arga) zentral hidroelektrikoa egiteko proiektuaren ingurumen eraginari buruzko txostena ematen baita. Sustatzailea Changoa SA da.

605E/2020 EBAZPENA, uztailaren 21ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen txosten estrategikoa egiten baita Artaxoako Udal Planeko aldaketa egituratzaileari buruz. Aldaketa horrek 4. poligonoko 675. lurzatiari eragiten dio.

620E/2020 EBAZPENA, uztailaren 23koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen txosten estrategikoa egiten baita Ibargoitiko Udal Planeko aldaketari buruz. Aldaketa horrek Getze Ibargoitiko 3. poligonoko 403. lurzatiari eragiten dio.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, honako proiektu honen aldaketari buruzkoa: ofita erauzteko meatzaritza ustiategiaren proiektua (Arritxuri 33061 emakida, Baztango udal mugartean).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Deialdia, bi izangai-zerrenda –bat prestakuntzarako, eta bestea aldi baterako kontrataziorako– hautaproben bitartez osatzeko, industria-ingeniari teknikoaren lanpostuan aritze aldera, Iruñeko udalean eta haren erakunde autonomoetan gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

1, 2, 3 eta 4/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ARTAXOA

5/2020 aurrekontu-aldaketa.
Hasierako onespena

BAKAIKU

Aldaketa, Hilerria arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

BARAÑAIN

6/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

LAG 1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

LAG 2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BERRIOBEITI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BUÑUEL

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

6/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BURLATA

2020ko aurrekontuaren 7. eta 8. aldaketak. Behin betiko onespena

CAPARROSO

11/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

CASCANTE

3/2020 eta 5/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

OLTZA ZENDEA

6. aldaketa 2020ko aurrekontuan. Hasierako onespena

CORTES

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

DESOIO

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

DONEZTEBE

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

FUNES

Aldaketa, Eremu publikoko eta herri-lurretako lurzoru, lurgain eta lurpeko aprobetxamendu berezien tasa publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

2020ko 5. eta 6. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

GESALATZ

2020ko 6., 7., 8. eta 9. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

IRURTZUN

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

3/2020 eta 4/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

LERIN

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MURILLO EL CUENDE

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ORKOIEN

Deialdia, adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko udal laguntzena. Laburpena

SARTAGUDA

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibila egiteko

URROTZ

2020/02 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

6/2020 eta 7/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ESA

2020ko aurrekontuko 1etik 6ra bitarteko aldaketak.
Hasierako onespena

ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2/2020 eta 3/2020 aurrekontu-aldaketak, “kreditu-gehigarriaren” bidezkoak. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

Jendaurrean jartzea honako proiektu hau, soilik desjabetzeen ondorioetarako: “Lodosako lotunea lotune osoa bihurtzea. AP-68 autobidea. 164+200 KP. Nafarroako eta Errioxako probintziak”. Gakoa: T5-NA-9910