152. ALDIZKARIA - 2018ko abuztuaren 7a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

54/2018 FORU DEKRETUA, uztailaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuak, irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsiak, aldatzen dituena.

55/2018 FORU DEKRETUA, uztailaren 25ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

56/2018 FORU DEKRETUA, uztailaren 25ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

57/2018 FORU DEKRETUA, uztailaren 25ekoa, “Bertizko Jaurerria” ES2200017 eta “Orreaga-Iratiko Oihana” ES0000126 kontserbazio bereziko eremuen kudeaketa planetan sartutako helburu operatiboen eta neurrien indarraldia luzatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

52/2018 FORU DEKRETUA, uztailaren 18koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun arloko langileen 2018ko lan publikoaren eskaintza partziala onesten duena, ekainaren 27ko 3/2017 Legean aurreikusitako egonkortze-tasari dagokiona.

53/2018 FORU DEKRETUA, uztailaren 18koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Administrazio Erroaren eremurako 2018ko lan publikoaren eskaintza partziala onesten duena, ekainaren 27ko 3/2017 Legean aurreikusitako egonkortze-tasari dagokiona.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Nafarroako Foruzaingoko polizia lanpostu batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko deialdiaren oinarrietan eta eranskinetan atzemandako akatsen zuzenketaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren martxoaren 6ko 850/2018 Ebazpenaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 12ko 1910/2018 Ebazpenaren aurka. Ebazpen horren bidez, izangaiak aldian behin sartzearen ondoriozko behin betiko zerrenda berariazkoak onetsi ziren, baita eskatutako baldintzak ez betetzeagatik onartu ez ziren izangaien zerrendak ere.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 25eko 2121/2018 Ebazpenaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 25eko 2121/2018 Ebazpenaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 12ko 1893/2018 Ebazpenaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren martxoaren 6ko 850/2018 Ebazpenaren bidez onetsitako sarrerako hautapen prozeduraren barruko programazio didaktikoak aurkezteko ekitaldiaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 8ko 1850/2018 Ebazpenaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 12ko 1910/2018 Ebazpenaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 25eko 2121/2018 Ebazpenaren aurka.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

537E/2018 EBAZPENA, ekainaren 29koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, “Sarrigurengo Ekohiria” Udalez gaindiko Plan Sektoriala garatzeko Hiri-jarduketarako Plan Berezia behin betiko onesten duena. Plan berezi horrek O7 Ordenantza (“Etxarteko etxebizitzak”) eta 7.1 eta 7.2 unitate morfologikoak ukitzen ditu, eta sustatzailea Urbasa 1-127ko jabeen elkartea da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

49/2018 FORU AGINDUA, uztailaren 27koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baitira Nafarroako mankomunitateei diru-laguntzak emateko deialdiaren oinarriak, kirol-jarduera fisikoen programak sustatzeko 2018-2019 aldian.

Laburpena, Nafarroako mankomunitateei 2018-2019 aldian kirol-jarduera fisikoen programak sustatzeko emateko diren diru-laguntzena.

AKATS ZUZENKETA, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak uztailaren 17an emandako 888/2018 Ebazpenaren laburpenean, DDBN identifikazioari dagokionez.

1.7. BESTELAKOAK

172E/2018 EBAZPENA, ekainaren 22koa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen baita Azagrako 2. poligonoko 1574. lurzatiko bodega edateko uraren hornidurarako eta saneamendurako sarera lotzeko proiektua egiteko Azagrako udal mugartean. Sustatzailea Bodegas Manzanos SL da.

213E/2018 EBAZPENA, uztailaren 17koa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen baita ureztapen idoi baten proiekturako, Corellako udal-mugarteko 8. poligonoko 671. lurzatirako. Sustatzailea Victor Miguel Ríos Eraso da.

214E/2018 EBAZPENA, uztailaren 20koa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen baita proiektu honetarako: oraingo goi tentsioko sare elektrikoa desbideratzea, “S 1 Santa Lucíako hegoaldea” unitate integratuko urbanizazio berrirako, Iruñeko udal-mugartean. Iruñeko Udala da sustatzailea.

241E/2018 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana. Honen bidez baimendu egiten da Cal Industrial SLko kaltzio oxidoa eta kaltzio hidroxidoa ekoizteko instalazioetan, Maerz 1 eta 2 labeetan, mahats patsa erregai gisa erabiltzeko eskaera.

488E/2018 EBAZPENA, ekainaren 22koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, Erralako NA-10.554 barrutia aldatzeko baimena ematen duena.

533E/2018 EBAZPENA, ekainaren 29koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, Iruñerriko hiri aglomerazioko zaratari buruzko mapa estrategikoa onesten duena, Inguruneko zarataren ebaluazioari eta kudeaketari buruzko 2002ko ekainaren 25eko 2002/49/EE Zuzentarauaren hirugarren fasearen aplikazioari dagokionez.

INFORMAZIO PUBLIKOA. Ingurumen baimen integratua emateko eta ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta egiteko prozeduraren aurreneko fasea. Sustatzailea Sergio Monasterio Leon da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Akats zuzenketa ingurumen baimen integratua emateko eta ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta egiteko prozeduraren aurretiazko faseari buruzko iragarkian. Horren sustatzailea Chicken Rodri SL da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

2018ko zerga-tasak, tasak, prezio publikoak eta gainerako ordainarazpenak

ALTSASU

Kirol klub eta elkarteentzako diru-laguntzen 2018ko deialdia, kirol jarduerak sustatu eta bultzatzeko

8/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018 eta 20/2018 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

9/2018 eta 19/2018 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ALTSASU/ALSASUA

2018-2019 ikasturterako atzerki tailerraren prezio publikoak

ALTSASU

Adindunendako bazkariaren 2018ko prezio publikoak

2018-2019 gazte tailleren prezio publikoak

ARBIZU

Alkatetza beste baten esku uztea

BURLATA

Alkatetza beste baten esku uztea. Luzatzea

CASCANTE

Alkatetza beste baten esku uztea

LIZARRA

Akats zuzenketa, “Julián Romano Ugarte” Musika Eskolan izena emateko eta matrikulatzeko prezio publikoak arautzen dituen ordenantzaren aldaketan

FITERO

Jarduera-lizentzia. Baimena

FONTELLAS

Bake epailearen kargua hutsik

Aldaketa 2018ko aurrekontuan. Hasierako onespena

Aldaketa 2018ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

IMOTZ

Aldaketa, Haur Hezkuntzako 0-3 urteko ziklorako diru-laguntzak arautzen dituen ordenantzan

LARRAGOA

Alkatetza beste baten esku uztea

LEOTZ

Laburpena, Orbaibarko udako igerilekuen abonamenduetarako laguntza ekonomikoen 2018ko deialdiarena

Laburpena, ordezko garraiorako laguntzen (taxi-bonua) 2018ko deialdiarena

Laburpena, 2017-2018 ikasturtean euskara ikasteko laguntza ekonomikoen deialdiarena

Laburpena, 2017-2018 ikasturtean musika ikasteko laguntza ekonomikoen deialdiarena

Laburpena, Tafallako Kirol-Hiriaren abonamenduetarako laguntza ekonomikoen 2018ko deialdiarena

LEDEA

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren koefizienteak eta karga-tasak 2018rako

MURCHANTE

Jarduera-lizentzia ematea

MURUZABAL

Bake epailearen kargua hutsik

ORKOIEN

2018ko aurrekontua. Behin betiko onespena

5/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

6/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

AZKOIEN

4/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

TORRES DEL RÍO

2/2018 aurrekontu-aldaketa.
Hasierako onespena

3/2018 aurrekontu-aldaketa.
Hasierako onespena

4/2018 aurrekontu-aldaketa.
Hasierako onespena

TUTERA

Laburpena, banakako ebaluazioaren bidez emateko diru-laguntzen deialdiarena. Deialdi horren bitartez, prestazio ekonomikoak emanen dira 2018-2019 ikasturtean ikastetxeetako Haur Hezkuntzako 2. zikloko liburuetarako eta/edo material didaktikorako

TULEBRAS

Aldaketa, hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko udal zergaren koefiziente eta zerga-tasetan. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

2018ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

VALTIERRA

3/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2012-A-231

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2012-A-137

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2018-P-285

Lodosako Ubideko ura erabiltzeko 2018ko tarifa onesteko proposamena