152. ALDIZKARIA - 2018ko abuztuaren 7a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

2018ko zerga-tasak, tasak, prezio publikoak eta gainerako ordainarazpenak

Udalak, 2018ko maiatzaren 7an egin bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2018ko zerga-tasak, tasak, prezio publikoak, etab. aldatzen dituen espedientea.

Espedientea jendaurrean egon da 30 egun baliodunean, hasierako onespena 2018ko 106. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, ekainaren 4an, argitaratu eta biharamunetik hasita, eta inork ez du erreklamazio, eragozpen edo oharrik aurkeztu; beraz, hasierako onespena behin betikoa bilakatu da.

Honela arautu da:

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga:

Lurren balio-gehikuntzaren gainean sortzapena egiteko unean aplikatu beharreko koefizienteak, balio-gehikuntza noiz sortzen den kontuan hartuta, eta kuotak zehazteko xedez zerga-oinarriari aplikatu beharreko karga-tasak, hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioaren ondorioetarako:

SORTZEALDIA

KOEFIZIENTEA

KARGA-TASAK

Urtebetetik behera

0,06

%20,00

Urtebete

0,13

%20,00

2 urte

0,13

%20,00

3 urte

0,11

%20,00

4 urte

0,06

%25,00

5 urte

0,06

%25,00

6 urte

0,06

%25,00

7 urte

0,06

%25,00

8 urte

0,06

%25,00

9 urte

0,06

%25,00

10 urte

0,06

%25,00

11 urte

0,06

%25,00

12 urte

0,06

%25,00

13 urte

0,06

%25,00

14 urte

0,06

%25,00

15 urte

0,06

%25,00

16 urte

0,21

%20,00

17 urte

0,36

%20,00

18 urte

0,51

%20,00

19 urte

0,58

%20,00

20 urte edo hortik gora

0,63

%20,00

Gazteen txokoaren tasak.

Erabiltzaile bat, familia bakoitzeko: 135 euro, denboraldi osoa.

Bi erabiltzaile edo gehiago, familia bakoitzeko: 120 euro, denboraldi osoa.

Hiru erabiltzailetik gora, familia bakoitzeko: 90 euro, denboraldi osoa.

Eguneko sarrera: 4 euro.

Denboraldi osoa hiru epealditan ordainduko da.

Ablitasen, 2018ko uztailaren 17an.–Alkatea, Cecilio Antón Ruiz.

Iragarkiaren kodea: L1809176