152. ALDIZKARIA - 2018ko abuztuaren 7a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

EGUESIBAR

2018ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Eguesibarko Udalak, 2018ko martxoaren 26an egin osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batean onestea Udalaren 2018ko plantilla organikoa. Onespenaren iragarkia 2018ko 76. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 20an. Jendaurrean egon bitartean, alegazioak aurkeztu zitzaizkion.

Eguesibarko Udalak, 2018ko ekainaren 29an egin osoko bilkura arruntean, jendaurrean egoteko aldia iraganik, ikusirik hari aurkeztutako alegazioak eta horiek ezetsi ondoan, eta haren gainean aurkeztutako zuzenketa onetsi ondoan, behin betiko onetsi zituen 2018ko plantilla organikoa eta langileen zerrenda.

Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 19. eta 20. artikuluetan, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legean eta horiekin bat heldu den araudian ezarritakoa betez, Eguesibarko Udaleko 2018. urterako plantilla organikoa argitara ematen da, behin betiko onetsia eta jarraian gelditu den bezala.

Eguesibarren, 2018ko uztailaren 3an.–Alkatea, Alfonso Etxeberria Goñi.

EGUESIBARKO UDALA

2018KO PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuen zerrenda

KODEA

LANPOSTUAREN IZENA

LANPOSTU KOPURUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA

SARBIDEA

BATERAEZINTASUNA/DEDIKAZIO ESKLUSIBOA

LANPOSTUA

LANALDIAREN LUZAP.

ARRISKU BEREZIA

TXANDAK.

ZUZEN. LANPOST.

BERARIAZKO OSAGARRIA

HIZKUNTZA ESKAKIZUNA

MAILAKO OSAGARRIA

1.–IDAZKARITZA ALORRA

1.1

Idazkaria (hutsik)

1

F

A

OL

55

13,99

-

-

-

1.2

Aholkulari juridikoa-kudeatzailea

1

F

A

OL

35

59,51

-

-

1.4

Adm. laguntz. (hutsik)

1

LK

D

OL

13,21

B2

15

2.–ZERBITZU OROKORREN ALORRA

2.1

Adminis.-ofiziala. Erregistro zibila

1

F

C

OLM

28,21

15

2.2

Adminis.-ofiziala. Kontratazioa

1

F

C

OLM

28,21

15

2.3

Adminis.-ofiziala. Erregistroa

1

F

C

OLM

28,21

B2

15

2.4

Adm. laguntz. (hutsik)

1

LK

D

OL

13,20

15

2.5

Adm. laguntz. (hutsik)

1

LK

D

OL

13,20

15

2.6

Administraria-etxezaina

1

LK

D

OL

13,20

15

2.7

Adm. laguntz. (hutsik)

1

LK

D

OL

13,20

B2

15

2.8

Adm. laguntz. (hutsik)

1

LK

D

OL

13,20

15

2.9

Garapen eta Enpleguko teknikaria (hutsik)

1

LK

B

OL

15,00

2.10

Artxibozaina

1

LK

A

OL

12,50

C1

3.–OGASUN ALORRA

3.1

Kontu-hartzailea

1

F

A

OL

35

35,00

3.2

Ogasuneko kudeatzailea

1

F

B

OLM

22,90+1,50

10

C1

3.3

Ogasuneko adminis. laguntz. (hutsik)

1

LK

D

OL

23,21

15

3.4

Ogasuneko adminis.-ofiziala (hutsik)

1

LK

C

OL

28,21

15

4.–HIRIGINTZA ZERBITZUEN ALORRA

4.1

Arkitektoa

1

F

A

OL

35

13,44

4.2

Aparejadorea

1

F

B

OL

35

13,64+1,50

10

4.3

Hirigintza zerbitzuko adminis.-ofiziala

1

F

C

OLM

28,21

15

4.4

Arkitektoa (hutsik)

1

LK

A

OL

35

13,44

5.–HEZKUNTZA, KULTURA, EUSKARA, KIROL ETA BERDINTASUNAREN ALORRA

5.1

Kiroleko koord.

1

F

A

OL

12,50

5.2

Kulturako koord. (hutsik)

1

LK

A

OL

12,46

B2

5.3

Ludotekako eta liburutegiko laguntzailea (hutsik)

1

LK

C

OL

2,63

15

5.4

Ludotekako eta liburutegiko laguntzailea (hutsik)

1

LK

C

OL

2,63

B2

15

5.5

Eskolazaina

1

LKF

D

OL

13,62+2,65

6

6

15

5.6

Eskolazaina (hutsik)

1

LK

D

OL

12,97

6

6

15

5.7

Eskolazaina (hutsik)

1

LK

D

OL

12,97

6

6*

B2

15

5.8

Euskara teknikaria (hutsik)

1

LK

B

OL

15,00

C1

5.9

Eskolazaina (hutsik)

1

LK

D

OL

12,97

6

6*

B2

5.10

Eskolazaina (hutsik)

1

LK

D

OL

12,97

6

6*

B2

5.11

Herritarren partaidetzarako teknikaria (hutsik)

1

LK

B

OL

15,00

C1

5.12

Berdintasuneko teknikaria

1

LK

B

OL

15,00

C1

5.13

Ludotekako eta liburutegiko laguntzailea %65 (hutsik)

1

LK

C

OL

2,63

B2

15

5.14

Etxezaina (hutsik)

1

LK

D

OL

12,97

6

6*

B2

6.–GIZARTE ONGIZATEAREN ALORRA

6.1

Gizarte-langilea

1

F

B

OL

23,23+1,50

10

6

6.2

Gizarte-langilea

1

F

B

OLM

23,23+1,50

10

6

6.3

Gizarte-langilea

1

F

B

OL

23,23+1,50

10

6

6.4

Gizarte langilea (hutsik)

1

LK

B

OL

23,23+1,50

10

6

B1

6.5

Gizarte langilea (hutsik)

1

LK

B

OL

23,23+1,50

10

6

6.6

Gizarte-hezitzailea (hutsik)

1

LK

B

OL

23,23+1,50

10

6

B2

6.7

Gizarte-hezitzailea (hutsik)

1

LK

B

OL

23,23+1,50

10

6

6.8

Gizarte-hezitzailea (hutsik)

1

LK

B

OL

23,23+1,50

10

6

C1

6.9

Adminis. laguntz. OGZ (hutsik)

1

LK

D

OL

13,20

6

15

6.10

Adminis. laguntz. OGZ (hutsik)

1

LK

D

OL

13,20

6

15

6.11

Adminis. laguntz. OGZ (hutsik)

1

LK

D

OL

13,20+15,00

6

B2

15

6.12

Familia-langilea (hutsik)

1

LK

D

OL

5,00

6

15

6.13

Familia-langilea (hutsik)

1

LK

D

OL

5,00

6

B1

15

6.14

Familia-langilea (hutsik)

1

LK

D

OL

5,00

6

15

6.15

Familia-langilea (hutsik)

1

LK

D

OL

5,00

6

15

6.16

Familia-langilea %50 (hutsik)

1

LK

D

OL

5,00

6

15

6.17

*Gizarte zerbitzuen koordinatzailea

1

F

B

MLM

23,23+1,50

10

35

6.18

Lantegiko monitorea

1

LK

C

OL

6

15

6.19

Lantegiko monitorea

1

LK

C

OL

6

15

7.–MUSIKA ESKOLA

7.1

Akordeoiko irakaslea

1

F

A

OL

3,06

7.2

Gitarrako irakaslea (hutsik)

1

LK

A

OL

3,06

7.3

Musika hizkuntzako irakaslea (hutsik)

1

LK

A

OL

3,06

7.4

Pianoko irakaslea

1

F

A

OL

3,06

7.5

Txirulako irakaslea

1

F

A

OL

3,06

7.6

Saxofoiko irakaslea

1

F

A

OL

3,06

7.7

Biolineko irakaslea

1

F

A

OL

3,06

7.8

Musika hastapeneko irakaslea

1

F

A

OL

3,06

7.9

Pianoko irakaslea (hutsik)

1

LK

A

OL

3,06

7.10

Kantuko irakaslea (%52,08) (hutsik)

1

LK

A

OL

3,06

7.11

Musika hizkuntzako eta harmoniako irakaslea (%40) (hutsik)

1

LK

A

OL

3,06

15*

7.12

Txeloko irakaslea (%40) (hutsik)

1

LK

A

OL

3,06

7.13

Perkusioko irakaslea (%22) (hutsik)

1

LK

A

OL

3,06

7.14

Gitarrako irakaslea (hutsik)

1

LK

A

OL

3,06

35*

7.15

Musika hizkuntzako irakaslea (hutsik)

1

LK

A

OL

3,06

C1

7.16

Adm. laguntz.-eskolazaina (hutsik)

1

LK

D

OL

12,86

6

B2

15

7.17

Tronboiko irakaslea (hutsik)

1

LK

A

OL

3,06

7.18

Klarineteko irakaslea (hutsik)

1

LK

A

OL

3,06

7.19

Tronpetako irakaslea (hutsik)

1

LK

A

OL

3,06

8.–OBRAK ETA ZERBITZUAK

8.1

Zerb. anitz. burua

1

F

C

OLM

74,61

15

8.2

Zerb. anitz. ofiziala

1

F

C

OL

13,21+8+20

6

15

8.3

Zerb. anitz. ofiziala

1

F

C

OLM

13,21

6

15

8.4

Zerb. anitz. ofiziala (hutsik)

1

LK

C

OLM

13,21+20+8

6

15

8.5

Zerb. anitz. peoia (hutsik)

1

LK

D

OL

13,36+8,00

6

15

8.6

Zerb. anitz. peoia (hutsik)

1

LK

D

OL

13,36+8+20

6

15

8.7

Zerb. anitz. peoia (hutsik)

1

LK

D

OL

13,36+8,00

6

15

8.8

Zerb. anitz. peoia (hutsik)

1

LK

D

OL

13,36+20,00

6

15

8.9

Zerb. anitz. peoia (hutsik)

1

LK

D

OL

13,36+20,00

6

15

8.10

Zerb. anitz. peoia (hutsik)

1

LK

D

OL

13,36+20,00

6

15

8.11

Zerb. anitz. peoia (hutsik)

1

LK

D

OL

13,36

6

15

9.–LOREZAINTZA

9.1

Ingurumeneko teknikaria

1

F

B

OL

69,13+1,50

10

B1

9.2

Lorezaintzako arduraduna (hutsik)

1

F

C

OLM

12,79

6

15

9.3

Lorezaintzako peoia

1

F

D

OL

12,97

6

15

9.4

Lorezaintzako peoia

1

F

D

OL

23,27

6

15

9.5

Lorezaintzako peoia

1

F

D

OL

12,97

6

15

9.6

Lorezaintzako peoia (hutsik)

1

LK

D

OL

12,97

6

15

9.7

Lorezaintzako peoia (hutsik)

1

LK

D

OL

12,97

6

15

9.8

Lorezaintzako peoia (hutsik)

1

LK

D

OL

12,97

6

15

9.9

Lorezaintzako peoia (hutsik)

1

LK

D

OL

12,97

6

15

9.10

Lorezaintzako peoia (hutsik)

1

LK

D

OL

12,97

6

15

9.11

Lorezaintzako ofiziala (hutsik)

1

F

C

OLM

2,00

6

15

10.–HERRITARREN BABESA

10.1

Udaltzainburua*

1

E

IL

10.2

Udaltzaingoko kaboa

1

F

C

OL

23,56

25

15

10.3

Udaltzaingoko kaboa

1

F

C

LM

23,56

25

15

10.4

Udaltzaingoko kaboa

1

F

C

LM

23,56

25

15

10.5

Udaltzaina (hutsik)

1

F

C

O

9,73

25

15

10.6

Udaltzaina

1

F

C

O

9,73

25

15

10.7

Udaltzaina

1

F

C

O

9,73

25

15

10.8

Udaltzaina (hutsik)

1

F

C

O

9,73

25

15

10.9

Udaltzaina (hutsik)

1

F

C

O

9,73

25

15

10.10

Udaltzaina

1

F

C

O

9,73

25

15

10.11

Udaltzaina

1

F

C

O

9,73

25

15

10.12

Udaltzaina

1

F

C

O

9,73

25

15

10.13

Udaltzaina

1

F

C

O

9,73

25

15

10.14

Udaltzaina

1

F

C

O

9,73

25

15

10.15

Udaltzaina

1

F

C

O

9,73

25

15

10.16

Udaltzaina

1

F

C

O

9,73

25

15

10.17

Udaltzaina

1

F

C

O

9,73

25

15

10.18

Udaltzaina

1

F

C

O

9,73

25

15

10.19

Udaltzaina

1

F

C

O

9,73

25

B2

15

10.20

Udaltzaina

1

F

C

O

9,73

25

15

10.21

Udaltzaina (hutsik)

1

F

C

O

9,73

25

B2

15

10.22

Udaltzaina (hutsik)

1

F

C

O

9,73

25

15

10.23

Inspektoreordea (hutsik)

1

F

B

LM

23,56

25

10.24

Udaltzaina (hutsik)

1

F

C

O

9,73

25

15

Plantilla organikoa aplikatzeko oharrak:

* 10.1–AURREKONTUKO DIRU-IZENDAPENA.

* 2.2 B maila: erdi mailako teknikaria.

MUSIKA ESKOLA:

* Irakasleen lanaldia ikasturte bakoitzeko eskariaren araberakoa izanen da.

7.14 lanpostuaren %35eko osagarria ordainduko zaio une bakoitzean Musika Eskolako zuzendaritza eginkizunak betetzen dituen pertsonari.

7.11 lanpostuaren %15eko osagarria ordainduko zaio une bakoitzean ikasketaburuaren eginkizunak betetzen dituen pertsonari.

GIZARTE ONGIZATEAREN ALORRA:

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko koordinatzailearen lanpostua (6.17) beteko du Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko Barne Araubidearen Erregelamenduan ezarritako hautapen prozeduraren ondotik izendatzen den zerbitzuko pertsonak, horretan ezarritako epealdian bete ere.

Etxezaina: txandakako laneko %6ko osagarria aplikatu eta ordainduko da soilik eta benetan lanaldia txandaka egiten bada.

Kontratatzen diren Udaltzaingoko laguntzaileek D mailako oinarrizko lansaria jasoko dute eta osagarri hauek izanen dituzte: Lanpostuko O. %9,18; Berariazko O. %16; Mailako O. %15.

ZERBITZU ANITZAK:

8.4 lanpostuko %20ko osagarria ordainduko zaio une bakoitzean Zerbitzu Anitzetako Alorreko langileen eta buruaren artean erdi mailako kargudunaren eginkizunak esleituak dituen lanpostuari.

Guardia lokalizatuak egiten badira, honela ordainduko dira orduko: B maila: 7,43 euro; C maila: 5,94; D maila: 4,76.

Funtzionarioen izenen zerrenda 2018-01-01ean

KODEA

IZEN-ABIZENAK

LANPOSTUA

MAILA

ZERB. ONART.

GRADUA

ADMINISTRAZIO EGOERA

1.–IDAZKARITZA ALORRA

1.2

PABLO GIL MORRÁS

Aholkulari juridikoa-kudeatzailea

A

1996-07-20

4

Jardunean

2.–ZERBITZU OROKORREN ALORRA

2.1

IDOIA HUARTE LABAYEN

Adminis.-ofiziala

C

1998-09-07

3

Jardunean

2.2

M.ª TERESA OSTA PETEIRO

Adminis.-ofiziala

C

1997-09-03

4

Jardunean

2.3

IDOIA ITURRI AGUIRRE

Adminis.-ofiziala

C

1994-04-27

4

Jardunean

3.–OGASUN ALORRA

3.1

JULIA IRISARRI MORENO

Kontu-hartzailea

A

1996-11-28

4

Jardunean

3.2

NEKANE LAZCANO GÓMEZ

Ogasuneko kudeatzailea

B

1997-02-17

4

Jardunean

4.–HIRIGINTZA ZERBITZUEN ALORRA

4.1

M.ª VICTORIA GOÑI ORAYEN

Arkitektoa

A

1996-06-13

4

Jardunean

4.2

ÁNGEL M ABAURREA ECHARTE

Aparejadorea

B

1997-01-22

4

Jardunean

4.3

M.ª CRISTINA URTASUN NOGUERA

Adminis.-ofiziala

C

1989-04-18

5

Jardunean

5.–HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL ALORRA

5.1

NEREA ROMERO TORRENS

Kiroleko koord.

A

2003-05-19

2

Jardunean

6.–GIZARTE ONGIZATEAREN ALORRA

6.1

RAQUEL IDOATE GIL

Gizarte-langilea

B

1999-12-09

3

Jardunean

6.2

M.ª ISABEL SOBERANAS CARMONA

Gizarte-langilea

B

2002-06-17

3

Jardunean

6.3

ALFONSO DEL VAL AGUSTÍN

Gizarte-langilea

B

2009-01-23

2

Jardunean

7.–MUSIKA ESKOLA

7.4

SILVIA SUCUNZA BAINÉS

Musikako irakaslea

A

1997-12-05

3

Jardunean

7.5

JOSUNE ARREGUI PADILLA

Musikako irakaslea

A

1999-03-02

3

Jardunean

7.6

IOSEBA BAZTAN GOINETXE

Musikako irakaslea

A

2005-07-09

2

Jardunean

7.7

LEIRE FERNÁNDEZ SÁINZ DE MURIETA

Musikako irakaslea

A

2008-09-01

2

Jardunean

7.8

ISABEL VERGARA SOLA

Musikako irakaslea

A

2000-10-04

3

Jardunean

8.–OBRAK ETA ZERBITZUAK

8.1

ANGEL ZUBELDIA LABORDA

Zerbitzu anitzetako burua

C

1996-11-11

4

Jardunean

8.2

J. ANTONIO ELIZALDE DE ESTEBAN

Zerb. anitz. ofiziala

C

2000-10-02

3

Jardunean

8.3

JESÚS MURUZABAL SOLA

Zerb. anitz. ofiziala

C

2010-10-10

3

Jardunean

9.–LOREZAINTZA

9.1

JUAN JESÚS YOLDI JIMÉNEZ

Ingurumeneko teknikaria

B

2001-09-11

3

Jardunean

9.3

RAÚL FONTÁN ECHÁVARRI

Lorezaintzako peoia

D

2005-06-20

2

Jardunean

9.4

MARIANO SOTO BONELL

Lorezaintzako peoia

D

1999-03-01

3

Jardunean

9,5

DIEGO FERNANDEZ REBOLÉ

Lorezaintzako peoia

D

2003-03-21

2

Jardunean

10.–HERRITARREN BABESA

10.1

33. KABOA

Udaltzainburua

10.3

13. KABOA

Udaltzaingoko kaboa

C

1997-11-03

4

Jardunean

10.4

11. KABOA

Udaltzaingoko kaboa

C

1992-10-04

4

Jardunean

10.6

18. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

1993-10-02

4

Jardunean

10.7

26. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

1993-11-18

4

Jardunean

10.10

28. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

1999-04-29

3

Jardunean

10.11

17. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

2007-08-01

2

Jardunean

10.12

23. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

2003-01-27

2

Jardunean

10.13

27. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

2004-01-23

3

Jardunean

10.14

49. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

2007-06-12

2

Jardunean

10.15

47. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

2010-05-30

1

Jardunean

10.16

59. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

2012-09-17

1

Jardunean

10.17

54. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

2012-09-17

1

Jardunean

10.18

25. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

1990-07-18

4

Jardunean

10.19

38. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

1999-11-11

3

Jardunean

Lan-kontratudun finkoen izenen zerrenda 2018-01-01ean

KODEA

IZEN-ABIZENAK

LANPOSTUA

MAILA

ZERB. ONART.

GRADUA

ADMINISTRAZIO EGOERA

5.5

AMPARO ZUDAIRE ANSÓ

Etxezaina

D

1993-05-03

Jardunean

Administrazio-kontratudunak, plantillan hutsik edo eszedentzian dauden lanpostuak betetzen ari direnak

IZEN-ABIZENAK

LANPOSTUA

MAILA

KODEA / ARRAZOIA

ZERB. ONART.

JESÚS MARCO DEL RINCÓN

Idazkaria

A

1.1 / Hutsik

1992-04-27

M.ª JOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Adm. laguntz.

D

1.4 / Hutsik

2006-08-16

M.ª JESÚS ERASO ARDANAZ

Adm. laguntz.

D

2.4 / Hutsik

2007-02-27

CRISTINA ANAYA HUARTE

Adm. laguntz.

D

2.5 / Hutsik

2014-06-10

ISABEL IGAL ABENDAÑO

Adm. laguntz.

D

2.6 / Hutsik

2006-06-01

IDOYA REMÍREZ ALCALDE

Enplegu teknikaria

B

2.9 / Hutsik

2017-03-16

AITOR REMÓN ALONSO

Adm. laguntz.

D

2.7 / Hutsik

2012-07-16

SERGIO MARTÍN POZO

Adm. laguntz.

D

2.8 / Hutsik

2015-12-10

MIKEL CIAURRIZ MARCO

Etxezaina

D

5.9 / Hutsik

2015-10-14

XABIER GOIKOETXEA IRURTIA

Etxezaina

D

5.10 / Hutsik

2015-10-14

JAIONE IRAOLA ROZAS

Berdintasuneko teknikaria

B

5.12 / Hutsik

2011-01-03

MARÍA PÉREZ- SALAZAR RESANO

Adm. laguntz.

D

3.3 / Hutsik

2001-03-28

ALEJANDRO FUERTES MARTÍNEZ

Arkitektoa

A

4.4 / Hutsik

2005-03-04

PATRICIA CIFRIÁN RUIZ DE ALDA

Kulturako koord.

A

5.2 / Hutsik

2005-04-28

LUIS AZCONA ZARAGÜETA

Euskara teknikaria

B

5.8 / Hutsik

2009-05-13

MAITE SANTOS NAGORE

Ludotekako eta liburutegiko laguntz.

C

5.3 / Hutsik

2002-02-26

LARA MARÍN REVIRIEGO

Ludotekako eta liburutegiko laguntz.

C

5.4 / Hutsik

2009-02-16

Mª DOLORES LUSARRETA JURIO

Etxezaina

D

5.6 / Hutsik

2001-04-17

FERNÁNDEZ ATIENZA VÍCTOR

Etxezaina

D

5.7 / Hutsik

2013-02-27

PILAR LATIENDA FERNÁNDEZ

Gizarte-langilea

B

6.4 / Hutsik

2006-01-28

ITZIAR MARTÍNEZ BERROGUI

Gizarte-langilea

B

6.5 / Hutsik

2012-10-26

MARTA DELGADO SENOSIÁIN

Gizarte-hezitzailea

B

6.6 / Hutsik

2006-02-12

EDURNE PAZ AGUILAR

Gizarte-hezitzailea

B

6.7 / Hutsik %50

2011-11-26

LAURA ÁLVAREZ DE EULATE SAN JUAN

Gizarte-hezitzailea

B

6.7 / Hutsik %50

2016-09-26

EMILIO GALERA LÓPEZ

Gizarte-hezitzailea

B

6.8 / Hutsik

2016-05-25

AMAIA ELCANO GOÑI

Adminis. laguntz. OGZ

D

6.9 / Hutsik

2006-01-02

ASUNCIÓN CIORDIA LÁZARO

Adminis. laguntz. OGZ

D

6.10 / Hutsik

2009-07-21

ITZIAR ARTZELUS ABADIA

Adminis. laguntz. OGZ

D

6.11 / Hutsik

2011-12-12

LARA ALCALÁ LARRAMENDI

Familia-langilea

D

6.12 / Hutsik

2003-10-02

ARANZAZU INDART ILARREGUI

Familia-langilea

D

6.13 / Hutsik

2008-01-07

PILAR CREMALLET ELIPE

Familia-langilea

D

6.14 / Hutsik

2008-03-31

LOURDES DONAZAR ZABAL

Familia-langilea

D

6.15 / Hutsik

2009-07-06

ANGUSTIAS MORENO ALMAGRO

Familia-langilea %50

D

6.16 / Hutsik

2010-12-20

IDOIA ARIZALETA ROS

Gitarrako irakaslea

A

7.2 / Hutsik

2017-09-01

LARISA SÁDABA BERMEJO

Musika hizkuntzako irakaslea

A

7.3 / Hutsik

2010-06-27

IOSU LARUMBE ITURBIDE

Musika hizkuntzako irakaslea

A

7.3 / Aldi bat. ordez.

2017-09-01

INGRID MOLNAR

Musikako irakaslea

A

7.5 / Aldi bat. ordez.

2017-09-01

EVA BUIL LORENZO

Musikako irakaslea

A

7.9 / Hutsik

2011-09-01

JAIONE MEDINA SÁDABA

Kantuko irakaslea

A

7.10 / Hutsik

2014-08-29

EVA NIÑO LÓPEZ DE ECHEZARRETA

Musikako irakaslea

A

7.12 / Hutsik

1998-10-01

SANTIAGO PIZANA MERCADER

Musikako irakaslea

A

7.13 / Hutsik

2006-09-26

IÑIGO SEGURA URRA

Musikako irakaslea

A

7.14 / Hutsik

2004-09-30

FÁTIMA CHAFÉE SARALEGUI

Musikako irakaslea

A

7.15 / Hutsik

2002-10-01

SILVIA ARRESE CARO

Musikako irakaslea

A

7.1 / Eszed. ordez.

2012-03-01

MARTA ROMO ENCISO

Musikako irakaslea

A

7.8 / Eszed. ordez.

2015-09-01

JAVIER ECHARRI LÓPEZ

Musikako irakaslea

A

7.11 / Hutsik

2012-09-01

MARCO BELLIZZI EDERRA

Tronboiko irakaslea

A

7.17 / Hutsik

2002-01-01

ALVARO IBORRA JIMÉNEZ

Klarineteko irakaslea

A

7.18 / Hutsik

2016-09-01

JOAQUÍN HUERTA ROYO

Tronpetako irakaslea

A

7.19 / Hutsik

2010-04-05

ASUNCIÓN ASCARAY ZUBILLAGA

Adm. laguntz.-eskolazaina

D

7.16 / Hutsik

2002-05-15

JOSEBA GIL ZUBELDIA

Zerb. anitz. ofiziala

C

8.4 / Hutsik

2008-10-20

IOSU RUIZ DE LARRAMENDI

Zerb. anitzetako peoia

D

8.5 / Hutsik

2011-10-17

JORGE BELZA RAZQUIN

Zerb. anitzetako peoia

D

8.6 / Hutsik

2011-11-18

AUGUSTO FERNANDES

Zerb. anitzetako peoia

D

8.8 / Hutsik

2010-02-06

ISABEL MORILLO HABAS

Zerb. anitzetako peoia

D

8.9 / Hutsik

2007-06-15

KEPA OLORITZ URRITZA

Zerb. anitzetako peoia

D

8.10 / Hutsik

2009-03-02

JOSÉ JAVIER ZOZAYA MURILLO

Zerb. anitzetako peoia

D

8.11 / Hutsik

2001-11-14

RUTH GONZÁLEZ PLUMED

Lorezaintzako peoia

D

9.9 / Hutsik

2002-06-27

JESUS LATIENDA FERNANDEZ

Lorezaintzako peoia

D

9.9 / Hutsik

2014-11-19

AITOR MUGICA NAVAZO

Lorezaintzako peoia

D

9.6 / Hutsik

2002-08-19

JESÚS VÁZQUEZ LARRÁN

Lorezaintzako peoia

D

9.7 / Hutsik

2008-08-26

AMAYA GARCÍA ESQUÍROZ

Lorezaintzako peoia

D

9.8 / Hutsik

2011-08-01

KODEA

IZEN-ABIZENAK

LANPOSTUA

MAILA

KODEA / ARRAZOIA

ZERB. ONART.

Langileak eszedentzian erreserba eskubidearekin 2018-01-01ean

6.17

M.ª AMPARO LÓPEZ ANTELO

Enplegu teknikaria

B

Langileak eszedentzian erreserba eskubiderik gabe 2018-01-01ean

HELENA ARMENDARIZ SEMBEROIZ

Adm. laguntz.

D

ASIER PELÁEZ MORENO

Gitarrako irakaslea

A

LAURA RIDRUEJO RUIZ

Musika hizkuntzako irakaslea

A

JOSÉ M.ª SOLA LEUNDA

Zerbitzu anitzetako ofiziala

C

JOSE LUIS GALERA CENTENO

Zerbitzu anitzetako peoia

D

32. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

31. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

48. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

11. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

13. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

33. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

LAURA CELAYA ÁLVAREZ

Musikako irakaslea

A

Langileak zerbitzu eginkizunetan, 2018-01-01ean

10.20

22. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

1998-12-04

Langileak zerbitzu eginkizunetan, plantillako lanpostuak betetzen dituztenak, 2018-01-01ean

10.8

50. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

2001-10-19

10,5

51. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

2006-10-27

10.2

55. UDALTZAINA

Udaltzaina

C

1999-02-11

Aldi baterako lan-kontratudunak, plantillan aurreikusi gabeko lanpostuetan ari direnak 2018-01-01ean

61. LAGUNTZAILEA

Udaltzain laguntzailea

D

60. LAGUNTZAILEA

Udaltzain laguntzailea

D

44. LAGUNTZAILEA

Udaltzain laguntzailea

D

ANA ISABEL BARBARIN GARRAZA

Lantegiko monitorea

D

SILVIA ZUBIETA VIRTO

Lantegiko monitorea

D

MIREN ELKARTE IRIGIBEL

Ludotekako laguntz.

C

IZASKUN SAN MARTÍN BARBERÍA

Gizarte-langilea

B

ARKAITZ URTASUN SANZ

Etxezaina

D

M.ª JESUS AIBAR GARCIA

ESB

E

AHMED AZOUZ

ESB

E

ABDELLAH CHAOUI

ESB

E

YOUSSEF EL MAOUFAK

ESB

E

RAIMUNDA FERREIRA CRUZ

ESB

E

M.ª CARMEN GIRALDO VENEGAS

ESB

E

DARIO ANTONIO GONZALEZ CORDOBA

ESB

E

SALEK HOCINE SALAMA

ESB

E

ANAEL MARTÍNEZ LIRIO

ESB

E

RADHAMES YNOA MENDOZA

ESB

E

SONIA RENGIFO VELA

ESB

E

Iragarkiaren kodea: L1808837