88. ALDIZKARIA - 2017ko maiatzaren 9a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

22/2017 FORU DEKRETUA, apirilaren 5ekoa, “Ugarrako Mendilerroa” izeneko Batasunaren Garrantzizko Lekua Kontserbazio Bereziko Eremu izendatu, eta Kontserbazio Bereziko Eremua kudeatzeko plana onesten duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

186E/2017 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da laneko arriskuei buruzko proiektuak gauzatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko entitateentzako diru-laguntzaren deialdia.

Laburpena, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiaren apirilaren 27ko 186E/2017 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez onesten da laneko arriskuei buruzko proiektuak gauzatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko entitateentzako diru-laguntzaren deialdia.

1.7. BESTELAKOAK

127/2017 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2017-2018 ikasturtean Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioan musikako goi mailako arte ikasketak egiteko sarrera proben deialdia egiten duena.

159/2017 EBAZPENA, maiatzaren 8koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Hezkuntzako zuzendari nagusiaren urtarrilaren 30eko 6/2017 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez 2017-2018 ikasturtean haurrak onartzeko prozedura arautu zen, funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Deialdia, Musika Eskolako irakasle lanpostuan (txistuko espezialitatean) aldi baterako kontratu bidez aritzeko

Deialdia, Ingurumeneko goi-mailako tituludun lanpostuan aldi baterako kontratuarekin aritzeko

Deialdia, Elikagai industriako goi-mailako teknikari lanposturako

ATARRABIA

Deialdia, Atarrabiako udaltzain izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko, euskararen ezagutza proba egiteko aukerarekin

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABAIGAR

Bake epaile ordezkoa hautatzeko deialdiaren hasiera

ANTZIN

2017ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARGUEDAS

2017ko aurrekontua. Hasierako onespena

2017ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

01/2016 aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

Udal Plana. Hasierako onespena

Arguedasko Udalaren 2. poligonoko ondareko 383. lurzatiaren 18.817,42 metro koadro saltzeko espedientearen onespena
eta argitalpena proposamenak eta agiriak aurkezteko

ARTAXOA

2017ko ekitaldiko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BARBARIN

2017ko aurrekontua. Hasierako onespena

2017ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Xehetasun azterlana Artiberri 2 sektorean. Hasierako onespena

BURLATA

Udal aurrekontuko aldaketaren hasierako onespena.
Ikastetxe publikoak hobetzeko eta birmoldatzeko obrak

CORTES

2017ko aurrekontuko 2, 3 eta 4. aldaketak. Hasierako onespena

ELKARTE

2017ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

ETAIU

2017ko aurrekontu orokor eta bakarra.
Behin betiko onespena

2017ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Balorazio txostenaren 2017ko berrikuspena. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

Plantilla organikoa 2016. Behin betiko onespena

UHARTE

Hirilurreko eta landalurreko ondasunen gaineko kontribuzioa. 2017ko lehen seihilekoa

IGUZKITZA

Udalkideen ordainsariak

ITZAGAONDOA

Xehetasun azterlana eta finken normalizazioa Lizarragako
20. poligonoko 449 lurzatiei dagokienez. Hasierako onespena

ITZALTZU

1/2016 aldaketa aurrekontuan.
Behin betiko onespena

LARRAGETA

2017ko aurrekontua. Hasierako onespena

LEOTZ

Ezkontza zibila egiteko eskuordetzea

Jarduera sailkaturako lizentzia. Baimena

LEDEA

2017ko aurrekontua. Hasierako onespena

2017ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

MENDIGORRIA

1/2017 aldaketa aurrekontuetan. Hasierako onespena

2/2017 aldaketa aurrekontuetan. Hasierako onespena

3/2017 aldaketa aurrekontuetan. Hasierako onespena

Aldaketa Plan Berezi Independentean, Bajocampo eta Campolarraga alderdietan. Hasierako onespena

MONTEAGUDO

2017ko aurrekontua. Behin betiko onespena

MUES

Udal ordenantza, hilerriaren erabilera arautzen duena.
Behin betiko onespena

MURUZABAL

Ezkontza zibila egiteko Alkatetzaren ahalmena beste baten
esku uztea

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatuaren lizentzia. Ofiziozko aldaketa espedientea

OLAZTI

Alkatetza beste baten esku uztea

IRUÑA

Laburpena, Nafarroako Gobernuarekin elkarlan hitzarmena duten errehabilitazio zentroetako egonaldiak ordaintzeko prestazio ekonomikoak emateko diru-laguntzen deialdiarena. 2017. urtea

Laburpena, desgaitasuna duten 0-12 urte bitarteko edo 16 urte bitarteko adingabeak beren kargu dituzten familiei, bizitza pertsonala, lana eta familia bateratzeko diru-laguntzak emateko deialdiarena. 2017. urtea

SAN MARTIN UNX

Aldaketa, hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeagatik eta han ematen diren zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa, kirol instalazioak erabiltzeagatik ordaindu beharrekoak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

TAFALLA

Alkatetza beste baten esku uztea

TEBAS

2017ko aurrekontu orokorra. Behin betiko onespena

URDIAIN

2017ko aurrekontua. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana, 2. poligonoko 613. lurzatian. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

2. aldaketa 2017ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

ESA

2017ko aurrekontu arrunta. Behin betiko onespena

IRURTZUN ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2017ko aurrekontua. Hasierako onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

LIZARRAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
2. EPAITEGIA

Ediktua. Delitu arinen gaineko judizioa, 662/2016

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 7. EPAITEGIA

237/2016 prozedura. 285/2016 epaia

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 116/2016 prozedura

Jakinarazpen ediktua. 65/2014 prozedura arrunta

Ediktua. 189/2015 prozedura

Jakinarazpen ediktua. 712/2015 prozedura arrunta

IRUÑEKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua.
Kaleratzeak/Kargu-uzteak oro har, 1048/2016 prozedura

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 113/2016 prozedura

Zitazio ediktua. 258/2017 prozedura arrunta

TUTERAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
5. EPAITEGIA

Ediktua. 442/2015 prozedura