88. ALDIZKARIA - 2017ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

URDIAIN

Xehetasun azterlana, 2. poligonoko 613. lurzatian. Behin betiko onespena

Urdiango Udalak, 2017ko martxoaren 27an egin bilkuran, behin betikoz onetsi zuen 2. poligonoko 613. lurzatiaren xehetasun azterlana, Magotteaux Navarra, S.A.k sustatua.

Argitara ematen da, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 76 artikuluan xedatuari jarraikiz.

Urdiainen, 2017ko apirilaren 10ean.–Alkatea, David Carmelo Oroz Alonso.

Iragarkiaren kodea: L1704589