88. ALDIZKARIA - 2017ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MONTEAGUDO

2017ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da 2017ko udal aurrekontua, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz. Hasierako onespenaren erabakia 2017ko 55. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, martxoaren 20an.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 281.950,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 10.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 65.660,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 482.087,00 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 14.480,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 111.000,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 965.177,00 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 232.100,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 390.554,69 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 2.365,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 122.615,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 172.000,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 45.542,31 euro.

Gastuak, guztira: 965.177,00 euro.

Monteagudon, 2017ko apirilaren 11n.–Alkatea, Mariano Herrero Ibáñez.

Iragarkiaren kodea: L1704614