88. ALDIZKARIA - 2017ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ETAIU

2017ko aurrekontu orokor eta bakarra.
Behin betiko onespena

Jendaurrean egoteko epea inork erreklamaziorik aurkeztu gabe iraganda, behin betiko onetsirik gelditu dira 2017ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak, 2016ko abenduaren 7ko bilkuran hasiera batez onetsiak eta 2017ko 7. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuak, urtarrilaren 11n. Hona hemen laburpena:

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 41.500 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 8.000 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 16.650 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 49.100 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak: 6.450 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak eta bestelako diru-sarrerak: 120.000 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 241.700 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileen lansariak: 25.750 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 38.300 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 22.850 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 154.800 euro.

Gastuak, guztira: 241.700 euro.

Argitara ematen da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legean xedatuari jarraituz.

Etaiun, 2017ko apirilaren 7an.–Alkate udalburua, Jenaro Justo Pascual Desojo.

Iragarkiaren kodea: L1704676