88. ALDIZKARIA - 2017ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ITZALTZU

1/2016 aldaketa aurrekontuan.
Behin betiko onespena

Itzaltzuko Udalak, 2016ko abenduaren 14an egin bilkuran, erabaki zuen hasiera batean onestea 2016ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarrean aldaketa egiteko 1/2016 espedientea.

Espedientea jendaurrean jarri da, behar den iragarkia aurretik 2017ko 35. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 20an, eta Udalaren iragarki oholean argitaratuta.

Itzaltzuko Udalak, 2017ko apirilaren 7an egin bilkuran, erabaki zuen 1. aldaketa behin betikoz onestea 2016ko aurrekontuan eta laburpena ondotik ematen da argitara.

1/2016 ALDAKETA AURREKONTUAN

1.–Kreditu bereziak

AURREKONTUKO APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Programa

Ekonomikoa

9200

20200

ERAIKINEN ETA LOKALEN ERRENTAMENDUAK

150,00

9200

22102

GASA

20,00

4540

69200

OINEZKOEN BIDEARI BURUZKO TXOSTENA

1.000,00

1533

63300

MAKINERIA EROSTEA

300,00

9200

22602

ALDIZKARI OFIZIALETAN ARGITARATZEA

750,00

GUZTIRA

2.220,00

Finantzaketa (diruzaintzako gerakina):

AURREKONTUKO APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

87000

DIRUZAINTZAKO GERAKINA

2.220,00

GUZTIRA

2.220,00

2.–Kreditu berezia:

AURREKONTUKO APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Programa

Ekonomikoa

9200

63600

EKIPO INFORMATIKOAK EROSTEA

1.200,00

GUZTIRA

1.200,00

Finantzaketa (gastuen partidak beheititurik):

PROGRAMA

EKONOMIKOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

1650

61900

HERRIKO ARGIAK BERRITZEA (TAP)

1.200,00

GUZTIRA

1.200,00

3.–Kreditu gehikuntza

AURREKONTUKO APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Programa

Ekonomikoa

1650

21000

KALEKO ARGIEN KONPONTZE ETA MANTENTZE LANAK

450,00

1510

22760

HIRIGINTZAKO AHOLKULARITZA

2.300,00

1612

463000

ARRATOZKO MANKOMUNITATEA

150,00

9200

4690001

KUOTA IDAZKARI PARTEKATUAGATIK

200,00

9200

22400

ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUAK

550,00

3380

2262001

ERROMERIAK

100,00

9200

22100

BULEGOETAKO ARGINDARRA

50,00

GUZTIRA

3.800,00

Finantzaketa (diruzaintzako gerakina):

AURREKONTUKO APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

87000

DIRUZAINTZAKO GERAKINA

3.800,00

4.–Kreditu gehikuntza

AURREKONTUKO APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Programa

Ekonomikoa

9120

1000

HAUTETSIEN ORDAINSARIAK

100,00

GUZTIRA

100,00

Finantzaketa (diru-sarrera handiagoak):

AURREKONTUKO APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

4508000

NAFARROAKO GOBERNUAREN DIRU-LAGUNTZA (HAUTETSIAK)

100,00

GUZTIRA

100,00

5.–Kreditu gehikuntza

AURREKONTUKO APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Programa

Ekonomikoa

1650

22100

KALEKO ARGIAK

400,00

2311

4630001

GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

350,00

3380

2262000

HERRIKO BESTAK

500,00

9320

2270600

KATASTROAREN MANTENTZE LANAK

150,00

GUZTIRA

1.400,00

Finantzaketa (gastuen partidak beheititurik):

AURREKONTUKO APLIKAZIOA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Programa

Ekonomikoa

9200

2279902

DATUEN BABESERAKO AHOLKULARITZA

500,00

9200

21600

PROGRAMAK MANTENTZEKO KUOTA

100,00

1621

4630002

EZKA-ZARAITZUKO HONDAKINEN MANKOMUNITATEA

400,00

3350

4800

BIZILAGUNEN EUSKARA KLASEEN DIRU-LAGUNTZAK

350,00

9310

22630

BANKU ZERBITZUAK ETA GISAKOAK

50,00

GUZTIRA

1400,00

Argitara ematen da oro jakin dezan eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272 artikuluan ezarritakoa betetzeko.

Itzaltzun, 2017ko apirilaren 10ean.–Alkate udalburua, Xabier San José Domínguez.

Iragarkiaren kodea: L1704591