88. ALDIZKARIA - 2017ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatuaren lizentzia. Ofiziozko aldaketa espedientea

Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuan xedatua betetzeko, aditzera ematen da udal honetako bulegoetan jendaurrean egonen dela hamabost egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera, jarraian zehazten den espedientea, jarduerak ukituak gertatzen direnek epe horretan bidezko alegazioak egin ditzaten:

Sustatzailea: Integración de Servicios Nuevos, S.L. ISN. Jarduera: Tresnen garbiketa jarduera sailkatuaren lizentzia ofizioz aldatzea. Tokia: Noaingo 3. nabea, 8,5 km-a.

Noain Elortzibarren, 2017ko apirilaren 7an.–Alkate udalburua, Alberto Ilundain Avellaneda.

Iragarkiaren kodea: L1704360