88. ALDIZKARIA - 2017ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ESA

2017ko aurrekontu arrunta. Behin betiko onespena

2017ko 55. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman zen, martxoaren 20an, Esako Udalaren 2017ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarraren hasierako onespenaren iragarkia.

Jendaurrean egoteko aldia iraganik inork alegaziorik aurkeztu gabe eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan ezarritakoarekin bat, aurrekontu hori behin betiko onetsitzat jo eta argitara ematen da laburturik:

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 267.000, 00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 3.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 67.250,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 131.965,00 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak: 17.600,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak eta bestelako diru-sarrerak: 195.934,97 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 131.480,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 243.274,97 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 18.300,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 289.695,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 0 euro.

Esan, 2017ko apirilaren 11n.–Alkatea, Roberto Martínez Luyando.

Iragarkiaren kodea: L1704615