88. ALDIZKARIA - 2017ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

SAN MARTIN UNX

Aldaketa, hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeagatik eta han ematen diren zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

Udal honek, 2017ko martxoaren 17an egin bilkura arruntean, onetsi du hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeagatik eta han ematen diren zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa.

Indarra duten legeetan xedatuarekin bat, espedientea jendaurrean egonen da hogeita hamar egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina, interesdunek espedientea azter dezaten eta, nahi izanez gero, bidezkoak iruditzen zaizkien erreklamazio, kexa edo oharrak egin ditzaten.

San Martin Unxen, 2017ko martxoaren 31n.–Alkatea, Francisco Javier Leoz Guillén.

Iragarkiaren kodea: L1704582