80. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 12a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

3/2021 FORU LEGE-DEKRETUA, martxoaren 31koa, zeinaren bidez ezartzen baita denbora-egozpena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteengatik jasotako prestazioen erregularizazioari dagokiona, eta aldatzen baita ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren testu bategina.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

688/2021 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko telekomunikazioetako ingeniarien bost lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia onesten duena.

695/2021 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko lehen mailako ofizial eta mantentze-lanetako ofizial izateko berrogeita hamahiru lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia onesten duena.

800/2021 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena honako deialdi honetan: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko aholkulari juridiko lau lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia.

813/2021 EBAZPENA, martxoaren 17koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena honako deialdi honetan: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen gizarte-hezitzaile lanpostu hutsak lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

13E/2021 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita Nafarroako Berdintasunerako Institutuak dirulaguntzak eman diezazkien 2021. urtean Nafarroako Foru Komunitatean LGTBI+ pertsonen berdintasuna bultzatu eta sustatzeko proiektuak egiten dituzten elkarteei edo irabazi-asmorik gabeko entitateei. DDBN identifikazioa: 551907.

1.7. BESTELAKOAK

61/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 26koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, funtsezko zerbitzuen funtzionamendua bermatzen duena, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan larrialdiak kudeatzeko, hirugarrenek aire bitartekoekin ematen dituzten zerbitzuetan, 2021eko martxoaren 26rako deitutako greba orokorra dela eta.

43E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 10ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita lurreko telebista digitaleko (LTD) ikus-entzunezko komunikazio zerbitzurako hamaika lizentzia emateko lehiaketa publikoa.

34/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 6koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako gutxieneko zerbitzuak ezartzen dituena 2021eko apirilaren 13tik 17ra aurreikusita dagoen greba deialdia dela eta.

69E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 25ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, 2021eko martxoaren 26ko greba orokorrerako deialdia dela eta, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun zentro eta establezimenduetan hirugarrenek egindako funtsezko gutxieneko zerbitzuak ezartzen dituena.

49/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 25ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, 2021eko martxoaren 26rako deitutako greba orokorra dela eta, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuan ezartzen diren gutxieneko zerbitzuak betetzeko behar diren langileak zehazten dituena.

INFORMAZIO PUBLIKOAREN BIGARREN TRAMITEA: “La Tejería” haize-parkea, Fontellasko udal-mugartean (1129-CE)

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ADIOS

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Behin betiko onespena

AGUILAR KODES

2021eko karga-tasak

ALDATZ

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia ematea

ARANO

2021eko plantilla organikoa.
Hasierako onespena

2021eko aurrekontua.
Hasierako onespena

ARTAZKOTZ

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

ARTIKA

2021eko aurrekontua betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

ATETZ

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BEASOAIN-EGILLOR

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

BERBINTZANA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskaletako 2021erako tarifak. Behin betiko onespena

BERRIOBEITI

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

BERTIZARANA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

CADREITA

2021eko aurrekontua.
Behin betiko onespena

CASCANTE

2021eko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

CASTEJÓN

Akats zuzenketa, 2021eko ordenantza fiskalen, zerga-tasen,
tasa eta prezio publikoen eta gainerako ordainarazpenen aldaketaren behin betiko onespenean.

CORELLA

Eskumenak eskuordetzea

Eskumenak eskuordetzea

EKAI

Ordenantza fiskala, zeinaren bidez arautzen baita herriko jabari publikoaren aprobetxamendu berezia egiteko tasa, interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresentzat. Behin betiko onespena

ETXAURI

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

FUNES

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

FUSTIÑANA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

GARINOAIN

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Behin betiko onespena

IGANTZI

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

LERIN

2021eko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

LEZAUN

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

Akats zuzenketa, lur partikularrak, udalerriko herri-belardiekin batera adjudikatzeko, Udalari lagatzeari buruzko iragarkian

LOTZA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ELO

Udal ordenantza, lizentziak oro har eta zehazki hirigintzakoak emateko tasak arautzen dituena. Hasierako onespena

Ordenantza fiskala, arautzen duena trakzio mekanikoko
ibilgailuen gaineko zerga. Hasierako onespena

MORENTIN

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

NAGORE

Udal ordenantza, Hilerriaren erabilera arautzen duena.
Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

OTSAGABIA

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ODIETA

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ORBAIZETA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021eko zerga-tasak

ORKOIEN

Sarreren prezio publikoen onespena

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Hasierako onespena

ARRADA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

RIBAFORADA

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Behin betiko onespena

SAN MARTIN

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

SANTAKARA

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Hasierako onespena

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

2021eko gainbalioaren zergan aplikatu beharreko koefizienteak

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Hasierako onespena

Jarduera-lizentzia. Eskaera

UKAR

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Behin betiko onespena

ATARRABIA

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

DEIERRI

Kudeaketa hitzarmena, Zurukuaingo UE-ZUR-8 unitateko aprobetxamenduaren %10 eskudirutan ordezkatzeko.
Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ESA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ANTSOAINGO, BERRIOBEITIKO, BERRIOZARKO, ITZAKO ETA TXULAPAINGO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa, 2018ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE ESTELLA-LIZARRA

Procedimiento ordinario 208/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento de juicio verbal 916/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Procedimiento de juicio verbal 838/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO OCHO DE PAMPLONA

Procedimiento de familia 281/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DIEZ DE PAMPLONA

Procedimiento de familia 780/2020