229. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 30a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

15/2021 FORU LEGEA, zeinaren bidez 29. bis artikulua gehitzen baitzaio Nafarroako Foru Komunitateko Arartekoari buruzko uztailaren 3ko 4/2000 Foru Legeari.

5/2021 LEGEGINTZAKO FORU DEKRETUA, irailaren 22koa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga aldatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

124/2021 FORU AGINDUA, irailaren 13koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kontseilariak bereganatzen baitu Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren eskumena Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren abenduaren 1eko 2861/2020 Ebazpenaren bidez izendatutako kalifikazio epaimahaiaren egintzen eta ebazpenen aurka jartzen diren gora jotzeko errekurtsoak ebazteko. Ebazpen horren bidez deialdi bat onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrazio publikoko teknikariaren (arlo juridikoa) hogeita hamasei lanpostu betetzeko.

2335/2021 EBAZPENA, abuztuaren 23koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zenbait funtzionario izendatzen dituena, liburutegiko arduradunaren lanpostuetan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diena.

2478/2021 EBAZPENA, irailaren 13koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Francisco Javier Monreal Arteta jauna izendatzen baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario, zaintzailearen lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen baitzaio.

231/2021 EBAZPENA, irailaren 13koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez argitara ematen baita zer destino esleitu zaien, 2021-2022 ikasturterako, irakastordu nahikorik ez izateagatik ikastetxetik aldarazitako irakasleen kidegoetako funtzionarioei, behin-behineko destinoa dutenei, praktiketan daudenei, destinoa eskualdean dutenei eta zerbitzu eginkizunetan destinoa esleitua duten kidego horietako funtzionarioei.

3882E/2021 EBAZPENA, irailaren 20koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Alfonso Zoco Lampreabe jauna Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Kontrol Administratiboaren Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

195E/2021 FORU AGINDUA, irailaren 10ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, batetik, Osasun Departamentuaren erakunde autonomoetarako erizainen 424 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautaproben bitartez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

193/2021 EBAZPENA, irailaren 7koa, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, batetik, kimikariaren lanpostu 1 oposizio-lehiaketa bidez betetzeko Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko Osasun Publikoaren Laborategiko Atalean, eta bestetik, hautapen proben bidez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

1952/2021 EBAZPENA, irailaren 16koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzailearena, Haren bidez, bi gai aldatzen dira Nafarroako Unibertsitate Publikoan oinarrizko lanpostuko A mailako teknikari lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdian –Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzailearen 2021eko maiatzaren 26ko 1064/2021 Ebazpenaren bidez onetsia eta 2021eko ekainaren 14ko 137. NAOan argitaratua–.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

20E/2021 EBAZPENA, irailaren 1ekoa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita dirulaguntzak emateko deialdi bat, Nafarroako Gazteen Entitateen Erroldan inskribaturik dauden entitateei eta Nafarroako gazteen beste entitate batzuei zuzendua, gazteriaren arloko programak gara ditzaten eta ekipamendua eros dezaten 2021eko urriaren 1etik 2022ko irailaren 30era bitarte. DDBN identifikazioa: 582677.

992/2021 EBAZPENA, irailaren 13koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira zezenketetarako behi aziendaren abeltzainen zailtasun ekonomikoak konpentsatzeko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak, 2021. urterako. DDBN identifikazioa: 583628.

996/2021 EBAZPENA, irailaren 13koa, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, deialdia onesten duena 2021. urterako Nafarroako toki-erakundeei dirulaguntzak eman dakizkien lagun egiteko animalien babeserako jarduketak egin ditzaten Nafarroan. DDBN identifikazioa: 583630.

1.7. BESTELAKOAK

59/2021 FORU AGINDUA, irailaren 10ekoa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, abiarazten duena “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI-Ega 3 sektorean, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak desjabetzeko prozeduraren tramitazioa.

Epea irekitzea automozioaren sektoreko Nafarroako enpresentzat Indian eginen den ekintza komertzialean parte hartzeko.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BURLATA

Deialdia, hautaprobak eginez eta oposizio bidez, gizarte-hezitzaile lanpostuan sortzen diren beharrak aldi baterako betetzeko izangaien zerrenda eratzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

IGANTZI

Deialdia, Bortzirietan Berdintasuneko teknikari izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko eta lan-poltsa bat osatzeko

IRUÑA

Deialdia, mugikortasuneko ikuskatzaile laguntzaile 4 lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda eta azterketaren data

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Hiri-jarduketarako plan berezia, Munetako UNC-1 unitatean, 7. poligonoko 19. eta 75. lurzatietan. Hasierako onespena

ARGUEDAS

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 557. lurzatian. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 69. lurzatian. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Barañaingo saltokietan, ostalaritzan eta zerbitzuetan kontsumoa sustatzeko deskontu-bonuen banakako ebaluaziorako dirulaguntzen deialdia

BAZTAN

Deialdia, kirol-jarduerak garatzeko dirulaguntzak emateko 2021ean. Laburpena

BERA

Xehetasun Azterlana 7. poligonoko 301. partzelan. Hasierako onespena

BIURRUN-OLKOTZ

Finkak normalizatzeko proiektua (OS1-4, OS1-5, OS1-EL3 eta OS1-V2), Olkozko 3. poligonoko 354., 409., 356. eta 355. lurzatietan. Hasierako onespena

BUÑUEL

Udal Plan Orokorreko aldaketa puntual xehatua, 5. poligonoko 153-165, 167,169-170, 216-217, 223-224, 227-229, 1060 eta 1069. lurzatietan. Hasierako onespena

CASCANTE

Deialdia, dirulaguntzak emateko kirol-lehiaketetan parte hartzen duten herriko kirolari, klub edo kirol-elkarteei, 2020ko urriaren 16tik 2021eko urriaren 15era bitarte. Laburpena

OLTZA ZENDEA

Deialdi publikoa, dirulaguntzak emateko, lankidetzako, elkartasuneko eta interes sozialeko proiektuak eta jarduerak egin daitezen (GKEak, 2021). Laburpena

ZIZUR

Hiri-jarduketarako plan berezia Gazolazko 3. poligonoko 53. eta 373. lurzatietan. Hasierako onespena

Dirulaguntzen deialdi publikoa, garapen bidean diren herrialdeetan lankidetzako, elkartasuneko eta interes sozialeko proiektuak eta jarduerak egiteko (GGKEak, 2021). Laburpena

LIZARRA

Aldaketa Eremuko Plan Partzialean, Udal Plan Orokorreko APA 7 Plan onetsiarekin (Industrialdea). Hasierako onespena

GESALATZ

Xehetasun-azterketa Iturgoiengo UC-8.4 unitatean. Hasierako onespena

IRURTZUN

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 758. eta 761. katastro-partzeletan. Hasierako onespena

LAKUNTZA

Udal Plan Orokorreko API 1eko P1 eta P3 lurzatiak enkante publiko bidez saltzea

LESAKA

Ordenantza, arautzen duena bide publikoan terrazak eta ostalaritzarekin lotutako bertze elementu batzuk jartzea. Behin betiko onespena

Zati baten okupazioa 5. poligonoko 17. lurzatian. Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Enplegua sustatzeko deialdia. Laburpena

Autoenplegua sustatzeko deialdia. Laburpena

OTEITZA

Xehetasun-azterketa UO-45 unitatean. Hasierako onespena

IRUÑA

Iruñeko Udal Planaren egiturazko aldaketa XIX (Milagrosa) unitate integratuko S-2 sektorean, ARS-4. Behin-behineko onespena

Deialdia, desjabetze-espedienteak ukitutako finka okupatu aurreko aktak egiteko, Hilarión Eslava kaleko 7ko eraikinean oztopo arkitektonikoak kentzeko plan bereziarekin bat

Ikaskuntza eta Zerbitzuko Proiektuen Lehiaketa 2021. Laburpena

GARES

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 261. lurzatian. Hasierako onespena

SARTAGUDA

Deialdia, 2021-2022 ikasturtean hezkuntza, kultura, eta kirol jarduerak sustatzeko dirulaguntzena. Laburpena

URDIAIN

Hiri-jarduketarako plan berezia Sagardia kaleko 29-45 zenbakietan, 3. poligonoko 1120., 1121., 1122., 577., 576., 575., 574., 573. eta 572. lurzatietan. Hasierako onespena

ATARRABIA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 138. eta 139. lurzatietan. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Ebroko Konfederazio Hidrografikoko lehendakariaren ebazpena, Allozko urtegiaren 2022ko erregulazio kanona onestekoa

Aragoiko Ubide Inperialeko ura erabiltzeko 2022ko tarifa onesteko proposamena

Ebroko Konfederazio Hidrografikoko lehendakariaren ebazpena, Eugiko urtegiaren 2022ko erregulazio kanona onestekoa

Ebroko Konfederazio Hidrografikoko lehendakariaren ebazpena, Itoizko urtegiaren 2022ko erregulazio kanona onestekoa

Ebroko Konfederazio Hidrografikoko lehendakariaren ebazpena, Mairagako urtegiaren 2022ko erregulazio kanona onestekoa

Ebroko Konfederazio Hidrografikoko lehendakariaren ebazpena, Urdalurko urtegiaren 2022ko erregulazio kanona onestekoa

Ebroko Konfederazio Hidrografikoko lehendakariaren ebazpena, Ebroko urtegiaren 2022ko erregulazio kanona onestekoa

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2018-P-282

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-P-52

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2021-OC-382

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2021-OC-390

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2018-A-42

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2017-A-27

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2018-A-116

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

Inicio de expediente administrativo 1540/2021