229. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 30a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BARAÑAIN

Barañaingo saltokietan, ostalaritzan eta zerbitzuetan kontsumoa sustatzeko deskontu-bonuen banakako ebaluaziorako dirulaguntzen deialdia

DDBN (Identif.): 584352.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/584352).

Irailaren 16ko 977/2021 zenbakiko ebazpenaren bidez, Barañaingo Udaleko alkate-lehendakariak Barañaingo dendetan, ostalaritzan eta zerbitzuetan kontsumoa sustatzeko deskontu-bonuen banakako ebaluazio-araubideko dirulaguntzen deialdia onartu zuen.

Deialdira atxikitzeko eskabideak aurkezteko lekua, Barañaingo Udalean, erregistro elektronikoaren bidez.

Barañainen, 2021eko irailaren 20an.–Alkatea, María Lecumberri Bonilla.

Iragarkiaren kodea: L2113894