190. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 13a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

69/2021 FORU DEKRETUA, uztailaren 28koa, Marta Huarte Rodríguez andrea, Nafarroako Foru Ogasuna erakunde autonomoko Pertsona Fisikoen Errentaren eta Ondarearen gaineko Zerga Kudeatzeko Zerbitzuko zuzendaria, kargutik kentzen duena.

70/2021 FORU DEKRETUA, uztailaren 28koa, Julio Cifrián Ruiz de Alda jauna Nafarroako Foru Ogasuna erakunde autonomoko Pertsona Fisikoen Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergak Kudeatzeko Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

110/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 30ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Nora Miguéliz Basterra andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Sentsibilizaziorako eta Balio Aldaketarako Ataleko buru. Atal hori Herritartasun, Ahalduntze eta Partaidetzarako Zuzendariordetzan dago, Nafarroako Berdintasunerako Institutuan, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuan.

29/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 23koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, Amaia Bescós Atin andrea Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuko Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiko Lurralde Plangintzaren eta Parte-hartzearen Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

50/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 26koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, Jerusalén Núñez Rosón andrea Kontrol Administratiboaren Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

144E/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 29koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez hein batean aldatzen baitira Nafarroako Foru Komunitateko Botikekiko Ikerketaren Etika Batzordeko kideak.

151E/2021 EBAZPENA, uztailaren 28koa, Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Raquel Segura Rodrigo andrea, Nafarroako Foru Ogasuneko Pertsona Fisikoen Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergak Kudeatzeko Bulegoko burua, kargutik kentzen duena.

152E/2021 EBAZPENA, uztailaren 28koa, Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Raquel Segura Rodrigo andrea Nafarroako Foru Ogasuneko Pertsona Fisikoen Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergen Atal Tekniko eta Kontrolerako buru izendatzen duena bitarte baterako.

155E/2021 EBAZPENA, uztailaren 30ekoa, Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, María Isabel Arrechea Irigoyen andrea Nafarroako Foru Ogasuneko Kobrantzen Aplikazio Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

156E/2021 EBAZPENA, uztailaren 30ekoa, Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Natalia Asenjo Jimenez andrea Nafarroako Foru Ogasuneko Diru-bilketaren Aplikazio eta Kontrolaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

157E/2021 EBAZPENA, uztailaren 30ekoa, Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Natalia Asenjo Jimenez andrea, Nafarroako Foru Ogasuneko Kobrantzaren Aplikazio Bulegoko burua, kargutik kentzen duena.

2945E/2021 EBAZPENA, uztailaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Elena Asiain Barrena andrea, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Komunikaziorako eta Prozesuak Hobetu eta Koordinatzeko Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

2918E/2021 EBAZPENA, uztailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nora Miguéliz Basterra andrea, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Komunikaziorako eta Prozesuak Hobetu eta Koordinatzeko Ataleko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1221E/2021 EBAZPENA, uztailaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak eskatu baitu, Ángeles Munárriz Elizondo andrea, Aurizko OOLTko Erizaintza Unitateko burua.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

162/2021 EBAZPENA, abuztuaren 4koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile-kaboen lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia, martxoaren 17ko 70/2021 Ebazpenaren bidez onetsi zena.

1711/2021 EBAZPENA, ekainaren 14koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, erdi mailako tituludun lanpostuetan aritzeko izangaien bi zerrenda hautaproben bidez osatzeko deialdiak onesten dituena; bata, aldi baterako kontratazioetarako, eta bestea, prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko. Horiez gain, lanpostu horretarako trebatzeko lau urteko bigarren prestakuntzaldian sartzeko proba egiteko deialdia ere onesten da. Zerrenda horiek Nafarroako Foru Ogasuna erakunde autonomoan sortzen diren beharrei erantzuteko erabiliko dira.

1555E/2021 EBAZPENA, uztailaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita Osasun Departamentuko erakunde autonomoetan erizainen 494 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

145/2021 EBAZPENA, uztailaren 6koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, “Ingurumenaren zaindariak” izeneko ingurumen sentsibilizaziorako I. kartel lehiaketaren eta V. mikrobideo lehiaketaren oinarri arautzaileak onesten dituena. Lehiaketa horiek Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikasleei zuzendurik daude, hurrenez hurren, eta 2021-2022 ikasturtean izanen dira.

1.7. BESTELAKOAK

168E/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 23koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez LTD lizentzia bat esleitzen baitzaio, Tafallako barrutirako, Ibáñez Navarro LM y Donázar Hernández J enpresari.

60/2021 EBAZPENA, uztailaren 20koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ematen baitira aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena Cortesko udal-mugartean energia elektrikoa ekoizteko 1,45 MWp-ko “Atalaya eguzki instalazio fotovoltaikoa” izeneko instalaziorako.

50/2021 EBAZPENA, uztailaren 13koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, “Nafarroako Arkumea” adierazpen geografiko babestuaren baldintza agirian aldaketa normal bat egiteko eskaera onetsi eta jendaurrean jartzen duena.

52/2021 EBAZPENA, uztailaren 20koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, “Tuterako Orburua” adierazpen geografiko babestuaren baldintza agiria aldatzeko eskaera onesten duena.

197E/2021 EBAZPENA, uztailaren 27koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Girgillaoko udal mugartean oilaskoak gizentzeko dagoen hegazti instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Granja San Roman SL da.

206E/2021 EBAZPENA, uztailaren 29koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Funesko udal mugartean zerriak gizentzeko dagoen abeltegi baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Jesus Maria Diaz Teres da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

CASTEJÓN

Deialdia, gizarte-langile lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena

MENDABIA

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapena

VALTIERRA

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko bi lanpostu (D mailakoak) oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapena

VIANA

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez bete dadin administrari-ofizial lanpostu bat, funtzionarioen araubidekoa. Izendapena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibila egiteko

Xehetasun-azterketa Arbeitzako 86. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, Zubielkiko 78B lurzatian. Behin betiko onespena

ANUE

Taxi zerbitzua arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

AGOITZ

Hiri-jarduketarako plan berezia. Behin betiko onespena

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia. Baimena

Jarduera-lizentzia. Baimena

ARROITZ

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko determinazio egituratzaileetan
2. poligonoko 976. lurzatirako. Araudia

ARTIKA

Ordenantza, Artikako Kontzejuko hilerria arautzen duena.
Behin betiko onespena

BERA

1. alkateordeari alkatearen eginkizunak pasatzea

CABANILLAS

Hiri-jarduketarako plan berezia, planeamenduko arau subsidiarioen 6. kapituluko 7.6.7 artikulua aldatzeko. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

Hiri-jarduketarako plan berezia 3. poligonoko 52., 53., 406., 407., 408., 409., 410., 412. eta 413. lurzatietan. Behin betiko onespena

EZKABARTE

Ordenantza fiskala, arautzen duena trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskala, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duena. Behin betiko onespena

FUSTIÑANA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

GALAR

Jarduera-lizentzia. Eskaera

GESALATZ

Aldaketa, Eraikingintza-ordenantza orokorraren 96. artikuluan. Behin betiko onespena

UHARTE

Aldaketa, 1. poligonoko 148. lurzatian. Behin betiko onespena

Udalaren Erregelamendu Organikoa. Behin betiko onespena

IGANTZI

Alkatearen eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

LEKUNBERRI

Barne erregelamendua, arautzen duena herritarrak joatea osoko bilkuretara eta batzordeen bileretara. Behin betiko onespena

LERIN

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

LONGIDA

Aldaketa Eraikingintza-ordenantzan. Behin betiko onespena

MAÑERU

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

MÉLIDA

Alkatetzaren eskuordetzea, abstentzioagatik

MENDABIA

Aldaketa, S-8+9 AR-10+11 unitateko Plan Partzialean.
Behin betiko onespena

MURCHANTE

Jarduera-lizentzia. Baimena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Aldaketaren araudia, Mocholi industrialdeko 1. poligonoko 1. azpieremuko 440. lurzatian

ERRIBERRI

Udalbatzako kideen ordainsariak

OLLAKARIZKETA

Ollakarizketa herriaren izen ofiziala aldatzea. Jenduarreko informazioa

ORKOIEN

Hiri-jarduketarako plan berezia, 1. poligonoko 1557. eta 1587. lurzatietan. Behin betiko onespena

GARES

Laburpena, euskarazko udako kanpaldietarako laguntza ekonomikoen deialdiarena

RIBAFORADA

Jarduera-lizentziarako baimena. Luzatzea

SANTAKARA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

SESMA

Aldaketa, 2021eko lan-egutegian

URROTZ-HIRIA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

EGUESIBAR

Aldaketa, Altzuzako Altzuza-2 plan partzialean. Behin betiko onespena

VILLATUERTA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ZABALTZA

Hiri-jarduketarako plan berezia, Arraitzako 4. poligonoko 48. eta 109. lurzatietan. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2012-P-96

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2018-P-891

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2013-P-1084

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2017-P-876

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2013-A-119

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2018-A-22

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2015-P-138

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-P-1283

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALA

386/2018 prozedura arrunta

Oinarrizko Eskubideen gaineko 319/2021 prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 327/2021 prozedura