190. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LERIN

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

Leringo alkate udalburuak, 2021eko uztailaren 29ko 2021-235 Ebazpenaren bidez, Udalbatzako lehen alkateorde María Teresa Yerro Gainzaren esku uzten ditu dagozkion eginkizunak, 2021eko abuztuaren 20tik irailaren 5era bitartean, biak barne.

Eskuordetze horrek indarra hartuko du aipatu ebazpena sinatzen den egunetik hasita.

Aplikatu beharreko araudia: Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamendua (azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsia).

Lerinen, 2021eko uztailaren 30ean.–Alkatea, M.ª Consuelo Ochoa Resano.

Iragarkiaren kodea: L2111889