190. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GARES

Laburpena, euskarazko udako kanpaldietarako laguntza ekonomikoen deialdiarena

DDBN (Identifikazioa): 578919.

Argitara ematen da deialdiaren laburpena, bat etorriz azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluekin (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra); haren testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/578919).

Euskarazko udako kanpaldietarako laguntza ekonomikoen deialdia.

Garesen, 2021eko abuztuaren 6an.–Alkatea, Oihan Mendo Goñi.

Iragarkiaren kodea: L2112256