173. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 26a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

60/2021 FORU DEKRETUA, ekainaren 30ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

141E/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 25ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, Osasuneko kontseilariaren ekainaren 21eko 276E/2016 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, Osasun Mentalaren arloko Prebentzioaren eta Arretaren Estrategiaren helburuak eta erantzukizunak ezarri ziren.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

171/2021 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana. Honen bidez destinoa ematen zaie, zerbitzu eginkizunetako egoeran, ikastetxeetan berariazko proiektu edo programak aztertu eta ezartzeko lanpostuak merezimendu lehiaketaren bidez betetzeko deialdian hautatutako izangaiei.

172/2021 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana. Honen bidez destinoa ematen zaie, zerbitzu-eginkizunetako egoeran, ikastetxeetan berariazko proiektu edo programak aztertu eta ezartzeko lanpostuak merezimendu lehiaketaren bidez betetzeko deialdian hautatutako izangaiei.

876E/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, batetik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erradiodiagnostikoko (ETE) teknikari espezialisten 7 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautapen proben bitartez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

878E/2021 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, batetik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko anatomia patologikoaren arloko teknikari espezialisten (APTE) 6 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautapen proben bitartez, izangaien zerrendak osatzeko, lanpostu horretan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile izateko hogeita hemezortzi lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

231E/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 8koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez deialdi hau onesten baita: “Sahararrentzako esku-hartze sozialak eta ekonomikoak egiteko dirulaguntzen 2021eko deialdia”. DDBN identifikazioa: 570776.

266E/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 28koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat onesten baita irabazi-asmorik gabeko entitateentzat, Nafarroako ijitoen garapenerako estrategia abiarazteko ekintzak egin ditzaten 2021. urtean. DDBN identifikazioa: 572134.

104E/EBAZPENA, ekainaren 29koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, deialdia onesten duena Despopulazio arriskuan dauden udal eta kontzejuei dirulaguntzak emateko 2021ean, despopulazioaren kontrako borrokarako inbertsioak egin ditzaten. DDBN identifikazioa: 572550.

1.7. BESTELAKOAK

36/2021 EBAZPENA, uztailaren 2koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez xedatzen baita Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea Estatuko Administrazio Orokorraren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Lankidetza Batzordearen Erabakia, hain zuzen, Suspertzerako Europako Bitartekoetatik heltzen diren funtsen bidez finantzatzen ahal diren jarduketak kudeatzeko eta betetzeko premiazko neurriak onesten dituen apirilaren 14ko 4/2021 Foru Lege-Dekretuaren gainekoa.

263/2021 EBAZPENA, ekainaren 23koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez sortzen baita Nafarroako Foru Komunitateko “Eskolak eta Memoria, Bakearen eta Bizikidetzaren Alde” sarea, eta prozedura ezartzen baita ikastetxeak aipatu sarean sar daitezen.

146E/2021 EBAZPENA, ekainaren 17koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita instalazioaren ingurumen baimen integratua ofizioz aldatzeko prozedura hastea, Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamenduak (abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren bidez onetsiak) 28. artikuluan xedatutakoaren arabera. Helburua da urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren III. eranskinean ezarritakoak baino immisio akustikoko gehieneko muga lasaiagoak ezartzea ukitutako bizitegi-eremu akustikoaren zatirako.

155E/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen baitzaio “463804 zenbakiko “Cascante-Murchante” (“Cascante” TEA) 13,2 kV-ko ETAL aireko linea elektrikoaren erreforma” egiteko proiektuari. I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAUk sustatu du proiektua, Cascante eta Murchante udal-mugarteetan.

156E/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi: “Lurpean sartzea “Morentin” izeneko TZko (180510510) behe tentsioko aireko lineak”, Morentingo udal-mugartean. Sustatzailea I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU da.

597E/2021 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Ablitasko udal-mugarteko Corral del Alto parajean zerri-gizentzeko 2.472 plaza instalatzeko proiektuaren ingurumen eraginaren adierazpena egiten duena. Sustatzailea M.ª Rosario Gracia Martínez da.

634E/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen inpaktuaren adierazpen egiten duena Corraliza de Abajo eremuan 7.176 gizentze plazarako txerri instalazioaren proiektuari dagokionez, Murillo el Cuendeko udal mugartean; sustatzailea Saso de Caparroso 729 NA ENSa da.

635E/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Ingurumenaren zuzendari nagusiak emana, ingurumen inpaktuaren adierazpena egiten duena Almandozko (Baztan) Arritxuri harrobiko ofita frontea ustiatzeko proiektua aldatzeari dagokionez. Sustatzailea Canteras Acha SA da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, FAGOR EDERLAN TAFALLA sozietate kooperatiboak sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua emateko eta ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta egiteko prozeduraren aurretiazko fasea. Sustatzailea Alberto Sanchez Martinez da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua emateko eta ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta egiteko prozeduraren aurretiazko fasea. Sustatzailea Biurrun SL da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua emateko eta ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta egiteko prozeduraren aurretiazko fasea. Sustatzailea Biurrun SL da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AINTZIOA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ALLIN

2021eko aurrekontua betearazteko oinarrien onespena eta gainbalioaren koefizienteen aldaketa

AÑEZKAR

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

ANTSOAIN

Aldaketa, Musika Eskolako ikastaroetan izena emateko eta parte hartzeko prezio publikoak arautzen dituen 19. ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

Aldaketa, Etxebizitza hutsen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ARANO

Alkatearen eskuordetza kanpoan egoteagatik

ARAS

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ARGUEDAS

Bake epailearen kargua hutsik

ARLEGI

2021eko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ARMAÑANTZAS

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

AIEGI

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

AZAGRA

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibila egiteko

BADOSTAIN

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

BARASOAIN

Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

BASABURUA

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibila egiteko

BERBINTZANA

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

BUÑUEL

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

CASTEJÓN

Castejóngo Udalak larrialdi sozialeko eta/edo gizarteratze prozesuetarako antolatu dituen laguntza ekonomikoak emateko oinarri arautzaileen behin betiko onarpena

ENERITZ

Futbol 7ko zelaia eraikitzeko obrak. Eskudantziak eskuordetzea

ESLABA

2021eko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

LIZARRA

Bigarren aldaketa 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

ETXALAR

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Behin betiko onespena.

ETXARRI ARANATZ

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

FUNES

Aldaketa, 2021eko aurrekontua exekutatzeko oinarrietan. Behin betiko onespena

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

Errebokatzea alkateordeari eskuordetutako eskumenak, Herri-lurren, Nekazaritzaren eta Ingurumenaren Alorrari dagozkionak

IRUÑELA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

IRURTZUN

Alkatetza eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ITURMENDI

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ITZAGAONDOA

Ordenantza, Itzagaondoa ibarreko bide sarearen erabilera eta mantentze lanak arautzen dituena. Behin betiko onespena

ITZALTZU

Kudeaketa Batzordeko buruordea izendatzea

LAPOBLACIÓN

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

LEAZKUE

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

LEITZA

Herri-lurren aprobetxamendua arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

LEOTZ

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

LESAKA

Akats zuzenketa, 2021eko plantilla organikoaren behin betiko onespenean

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

IRUNBERRI

Aldaketa 2021eko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

MUES

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

MURUZABAL

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Aldaketa 2021eko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

Aldaketa 2021eko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

OBANOS

Udalbatzako kideen ordainsariak eta dedikazio araubidea

OLAIBAR

Aldaketa, 2021eko aurrekontua exekutatzeko oinarrietan. Behin betiko onespena

OLAZTI

Alkatetzaren eskuordetzea kanpoan izateagatik

ORKOIEN

Aldaketa, 2018ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

GARES

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

SAN ADRIÁN

Tokiko Gobernu Batzarraren esku utzitako eskumenaren eskuordetzea errebokatzea

SUNBILLA

Alkateordearen eskuordetzea, ezkontza zibil bat egiteko

TIRAPU

Aldaketa, 2021eko aurrekontua exekutatzeko oinarrietan. Behin betiko onespena

UTERGA

Aldaketa, 2021eko aurrekontua exekutatzeko oinarrietan. Behin betiko onespena

ZABALTZA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ZUÑIGA

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARGUEDASKO, VALTIERRAKO, ALESBESKO, MILAGROKO ETA CADREITAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Behin betiko onespena

ERRIBERRI ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Akats zuzenketa, 2021eko plantilla organikoaren behin betiko onespenean

AZKOIEN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALA

Oinarrizko Eskubideen gaineko 289/2021 Prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 301/2021 Prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ABLITAS

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

AOIZ

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

BAZTAN

Biztanleen erroldan ofiziozko bajak emateko jakinarazpena

CASCANTE

Baja de Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

CIRAUQUI

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial rústica de 2021

CIZUR

Requerimiento de retirada de vehículo abandonado

CORTES

Período de pago voluntario de las cuotas correspondientes a las parcelas comunales, pastos y todos los arriendos de terrenos comunales y de propios y contribución urbana y rústica del segundo semestre de 2021

MAÑERU

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial rústica y urbana de 2021

SESMA

Periodo de pago voluntario de la contribución rústica y urbana correspondientes a 2021

VALTIERRA

Declaración de ruina de edificio en la calle La Bardena, número 11

VIANA

Periodo de pago voluntario del Impuesto de Contribución Territorial de 2021

YERRI

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE BARDENAS

Junta general extraordinaria