173. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 26a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ZUÑIGA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Zuñigako Udalak, 2021eko apirilaren 9an egindako osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zituen, aho batez eta legezko betebehar guztiak beteta, Udalaren 2021eko aurrekontuak.

Jendaurreko epean inork ez duenez alegaziorik aurkeztu, behin betiko onetsitzat jotzen da 2021eko aurrekontua, jarraikiz 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluari (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea).

Hasierako onespenaren iragarkia argitaratu zen 2021eko 101. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, maiatzaren 3koan.

Zuñigan, 2021eko ekainaren 8an.–Alkatea, Pedro María Oteiza Díaz.

2021EKO AURREKONTUA

DIRU-SARRERAK:

KAPITULUAK

IZENA

HASIERAKO AURREIKUSPENAK

(euroak)

1

Zuzeneko zergak

25.654,36

2

Zeharkako zergak

6.000,00

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

4.120,66

4

Transferentzia arruntak

72.326,04

5

Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak

18.306,42

GUZTIRA

126.407,48

GASTUAK:

KAPITULUAK

IZENA

HASIERAKO AURREIKUSPENAK

(euroak)

1

Langileria-gastuak

48.049,81

2

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

49.310,17

4

Transferentzia arruntak

9.197,08

6

Inbertsio errealak

5.604,43

9

Finantza-pasiboak

14.245,99

GUZTIRA

126.407,48

Iragarkiaren kodea: L2110809