173. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 26a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ZABALTZA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2021eko 75. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, apirilaren 6an.

Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Behin betiko onetsirik gelditu dira Udalaren 2021eko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak.

Aplikatzekoa den araudia: uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea).

Laburpena, kapitulu ekonomikoen arabera:

GASTUAK:

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 10.600 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 50 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 102.000 euro.

Gastuak, guztira: 112.650,00 euro.

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 350 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 30.500 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamendua: 1.300 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 80.500 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 112.650,00 euro.

Zabaltzan, 2021eko uztailaren 14an.–Kontzejuko burua, Joaquín Galar Jiménez.

Iragarkiaren kodea: L2111183