173. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 26a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

2021eko aurrekontua betearazteko oinarrien onespena eta gainbalioaren koefizienteen aldaketa

Allingo Udalak, 2021eko maiatzaren 26an egin bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen, besteak beste:

Lehena.–Onestea koefiziente berriak, ezarri eta onetsiak Zenbait Zerga Aldatu eta beste Tributu-neurri batzuk Hartzeko abenduaren 29ko 21/2020 Foru Legeak, zeinak 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatu behar diren gainbalioaren gehieneko koefizienteak aldatzen baititu.

0,50

20 urte edo hortik gora

0,52

19 urte

0,14

18 urte

0,13

17 urte

0,06

16 urte

0.06

15 urte

0,06

14 urte

0.06

13 urte

0,06

12 urte

0,06

11 urte

0,06

10 urte

0,06

9 urte

0,06

8 urte

0,13

7 urte

0,30

6 urte

0,36

5 urte

0,28

4 urte

0,20

3 urte

0,11

2 urte

0,06

1 urte

0.06

Urtebetetik behera

Bigarrena.–Onestea aurrekontua betearazteko oinarriak, espedientean jasoak, egokitu baitira Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen artikuluen aldaketara (Zenbait Zerga Aldatu eta beste Tributu-neurri batzuk Hartzeko abenduaren 29ko 21/2020 Foru Legearen bitartez aldatu ziren).

Hirugarrena.–Erabaki hau argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udaleko iragarki-taulan, bat etorriz Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 35/2019 Legearen 45. artikuluarekin.

Amillaon, 2021eko uztailaren 13an.–Alkate udalburua, Eduardo Martinicorena Mortal.

Iragarkiaren kodea: L2111197