36. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 21a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

8/2020 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 12koa, urtarrilaren 27ko 4/2016 Foru Dekretua aldatzen duena. Foru dekretu horren bidez, Nafarroako Gobernuaren sinbolo ofiziala eta haren erabilera arautu ziren.

9/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiaren izena aldatzen duena, hemendik aurrera Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusia deituko baita.

10/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, Nafarroan Natura 2000 Sarearen barruan dauden kontserbazio bereziko eremuen kudeaketa planen indarraldia luzatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

11/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, xedatzen duena kargutik kentzea Ana Lizarraga Dallo andrea, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko Turismoko Marketinaren eta Nazioartekotzearen Zerbitzuko zuzendaria.

12/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 12koa, zeinaren bidez María Paz Fernández Mendaza andrea izendatzen baita Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko Turismoko Marketinaren eta Nazioartekotzearen Zerbitzuko zuzendari.

10/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 10ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, Roberto García Larrea jauna Koordinazio Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako. Atal hori Gobernuaren Idazkaritzako eta Araugintzako Zerbitzuari atxikita dago, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusian.

11/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 10ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, María Rosario Sala Balda andrea Jendearentzako Argibideen eta Erregistro Orokorraren Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako. Bulego hori Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzuari atxikita dago, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusian.

11/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, zeinaren bidez Ana M.ª Lizarraga Dallo andrea izendatzen baita Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiko Turismoko Nazioartekotzearen Ataleko buru bitarte baterako.

10/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 6koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez Nuria Tous Roldán andrea izendatzen baita Hezkuntza Departamentuko Eskolatze Bulegoko buru bitarte baterako.

8/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Jesús Laguardia Hontañón jauna Nafarroako Gazteriaren Institutuko Zeharkako Ekintzen eta Gazteriaren Behatokiaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

9/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Íñigo Artázcoz Guereñu jauna Nafarroako Gazteriaren Institutuko Administrazio eta Kudeaketa Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

638/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita José Manuel García Arguiñano jauna, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Kudeaketaren eta Baliabideen Zuzendariordetzako Langileria Ataleko burua.

1009/2020 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Enrique Hugalde Elizalde jauna, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzako Administrazio Aferetarako Bulegoko burua.

61/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Adriana Goñi Sarriés andrea, Osasun Mentaleko Eguneko Ospitale Psikogeriatrikoko zuzendaria.

62/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Maite Echeverría Echeto andrea Osasun Mentaleko Eguneko Ospitale Psikogeriatrikoko zuzendari izendatzen duena.

63/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatu baitu, Germán Jusué Erro jauna, Osasun Mentaleko Tarteko Baliabideen Arloko Zerbitzuko burua.

64/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Adriana Goñi Sarriés andrea izendatzen baita Osasun Mentaleko Tarteko Baliabideen Arloko Zerbitzuko buru.

70/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Yolanda Mera Cordero andrea izendatzen baita Arrotxapeko OOLTko Administrazio Unitateko buru bitarte baterako.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

8/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 10ekoa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, hutsik dauden edo hutsik egon daitezkeen Nafarroako toki entitateetako B taldeko kontu-hartzaile lanpostuen hasierako zerrenda ezartzen duena, merezimendu lehiaketaren bidez betetzeko, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 248.1 artikuluan ezarritako ondorioetarako.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

13E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 6koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Baztango Udal Planaren aldaketa egituratzaile bat, UE-3, UE-5, AR-1 eta SGZV-1 aldeei dagokiena, Oronoz-Mugairin zuzkidura-erabilera izanen duen lurzorua lortzeko. Sustatzailea Baztango Udala da.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko otsailaren 12an hartua, Nafarroako Foru Komunitateko II. eremuan lurreko telebista digitala (LTD) hedatzea eta eremu horretan LTDaren sarearen ustiapen zerbitzua interes ekonomiko orokorreko zerbitzutzat (IEOZ) hartzea deklaratzen duena.

AKATS ZUZENKETA, Nafarroako Gobernuak 2020ko urtarrilaren 15ean hartutako Erabakiarena. Erabaki horren bidez Nafarroako Unibertsitate Publikoko hiru unibertsitate zentroren izena aldatzea baimendu zen.

13/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, “Uxueko hondakin uren tratamendua” izeneko proiektua eta haren ondoriozko obrek ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen dituena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ALESBES

Deialdia, Virgen del Portal zahar etxean zaintzaile laguntzaile izateko bost lanpostu oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko. Uko egitea

Deialdia, Virgen del Portal zahar etxean zaintzaile laguntzaile izateko bost lanpostu oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko. Izendapena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANTZA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Alkateordeen izendapenak

ARBIZU

Aldaketa, Udal Planeko determinazio xehatuetan. Behin betiko onespena

ARGUEDAS

Zerga kontrolerako plana 2020-2022 ekitaldietarako

AIEGI

1., 2., 3. eta 4. aldaketak 2019ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

BARILLAS

4/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BERA

Hiri-jarduketarako plan berezia 4. poligonoko 168., 170., 208., 236., 243., 248., 249., 17., 189. eta 233. lurzatietan (Ibardin). Jendaurreko beste aldi bat

BERRIOZAR

6/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

CAPARROSO

2019ko 8. eta 11. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

CORELLA

Akats zuzenketa, Udal Planaren aldaketan, Ombatillo alderdiko 1. poligonoko 1263., 1276., 1265., 1422. eta 1434. lurzatietako lurzoru urbanizaezinaren kategorizazioari dagokionez

ERAUL

2020rako aurrekontua. Hasierako onespena

LIZARRA

Hiri jarduketarako plan berezia, oztopo arkitektonikoak kendu eta igogailua jartzeko, Logroño bidea kaleko 2ko eraikinean. Behin betiko onespena

UE-21 unitatearen plan partziala. Behin betiko onespena

ESTERIBAR

Hiri-jarduketarako plan berezia Zubiriko 27. poligonoko 387. lurzatian. Behin betiko onespena

Aldaketa xehatua, Arau Subsidiarioetako Hirigintzako Araudi Orokorrean. Behin betiko onespena

EZKAROZE

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

FITERO

Ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena. Behin betiko onespena

Ordenantza, Elkarteen Udal Erregistroa arautzen duena. Behin betiko onespena

UHARTE

Ordenantza, apustu-etxe eta joko-aretoak arautzeari eta ludopatiaren prebentziorako neurriei buruzkoa. Behin betiko onespena

IRAÑETA

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ITZAGAONDOA

2-5/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

LODOSA

3/2019 aurrekontu aldaketa. Behin betiko onespena

MENDABIA

Hiri-jarduketarako plan berezia, ZO-2.11 eremuan. Behin betiko onespena

MIRANDA ARGA

Akats zuzenketa, Administrazio elektronikoa arautzen duen udal ordenantzan

ELO

8-16/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

IRUÑA

Iruñeko Udal Planeko U.O.1/U.I.III unitatea borondatez birzatitzeko proiektuaren zuzenketa eta eguneratzea

ZANGOZA

Aldaketa, Merkataritza ez egonkorra arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

TEBAS

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

UNTZITI

19-22/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Aldaketa, 1. sektoreko A-2, A-5 eta A-7 unitate morfologikoen xehetasun-azterketarena, Elkano-Ibiriku-Egues aldeko Udal Planeko AR-1 banaketa eremuan. Behin betiko onespena

ESA

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 943., 765. eta 766. lurzatiena. Behin betiko onespena

HEGO NAFARROA KIROL MANKOMUNITATEA

2020ko lan egutegia

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-S-11

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2019-S-636

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE VIANA I

Convocatoria de Junta General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES “RUBIO BAJO”

Convocatoria de Junta General Ordinaria