36. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 21a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

TEBAS

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Tebasko Kontzejuko Batzarrak, 2019ko abenduaren 16an egin bilkura arruntean eta kontzejukideen legezko kopuruaren gehiengo osoarekin, erabaki zuen hasiera batean onestea aurrekontuko 3/2019 aldaketari buruzko espedientea, kreditu bereziari buruzkoa.

Espedientea jendaurrean egon da, Kontzejuaren iragarki-taulan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaraturik (2020ko 9. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 15ekoan), 15 egun balioduneko epean, alegazioak aurkez zitezen; hori guztia, honako xedapen hauen edukiari jarraikiz: Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 212. artikulua eta hurrengoak; Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 267. artikulua eta horrekin bat heldu direnak, eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legea garatzen duen 270/1998 Foru Dekretuaren 41.etik 43.era bitarteko artikuluak.

Aipatu epe horretan ez da espedienteari buruzko alegaziorik aurkeztu, ezta jaso ere; hortaz, aipatu araudiarekin bat, espedientea besterik gabe onetsi da. Hona hemen aldaketaren testua.

Gastuetako partida hauek handitzea:

Partida: “Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua, kontratatuak, mantentze lanak 3”.

Zenbakia: 2419 1310002.

Oraingo zenbatekoa: 7.000,00 euro.

Gehikuntza: 3.000,00 euro.

Aldaketaren ondorengo zenbatekoa, guztira: 10.000,00 euro.

Finantzabideak:

Kreditu berezia gaitzea, diru-sarreretako partida berri hau sortuz:

Partida: “Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako”.

Zenbakia: 1-870.

Zenbatekoa: 3.000,00 euro.

Tebasen, 2019ko abenduaren 18an.–Kontzejuko burua, Leire Martínez Carneiro.

Iragarkiaren kodea: L2001845