36. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 21a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LODOSA

3/2019 aurrekontu aldaketa. Behin betiko onespena

2/1995 Foru Legean xedatuari jarraikiz, aditzera ematen da Udalaren 2019ko aurrekontuko hirugarren aldaketa behin betiko onetsita gelditu dela, jendaurreko aldia inork erreklamaziorik aurkeztu gabe iragan baita. Aldaketa hasiera batez onetsi zen 2019ko abenduaren 31ko osoko bilkuran, eta zegokion ediktua 2020ko 8. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu, urtarrilaren 14an.

Behin espedientean aldaketa horiek eginda, ukitutako kapituluetan honako kontsignazio hauek gelditu dira:

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria-gastuak. Aurrekoa: 1402200,00 euro. Aldaketa: 18200,00 euro. Gaur egungoa: 1420400,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak. Aurrekoa: 1503055,00 euro. Aldaketa: 20486,69 euro. Gaur egungoa: 1523541,69 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak. Aurrekoa: 377850,00 euro. Aldaketa: 2250,00 euro. Gaur egungoa: 380100,00 euro.

5. kapitulua.–Ustekabeak. Aurrekoa: 15196,29 euro. Aldaketa: -15196,29 euro. Gaur egungoa: 0,00 euro.

6. kapitulua.–Xedea: Inbertsio errealak. Aurrekoa: 1585962,22 euro. Aldaketa: 50802,93 euro. Gaur egungoa: 1636765,15 euro.

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak. Aurrekoa: 301220,00 euro. Aldaketa: 10000,00 euro. Gaur egungoa: 311220,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak. Aurrekoa: 2172729,12 euro. Aldaketa: 15740,40 euro. Gaur egungoa: 2188469,52 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak. Aurrekoa: 467202,17 euro. Aldaketa: 6858,59 euro. Gaur egungoa: 474060,76 euro.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak. Aurrekoa: 870672,22 euro. Aldaketa: 43944,34 euro. Gaur egungoa: 914616,56 euro.

Jasota geratu da laugarren aldaketak, Alkatetzaren 2019ko abenduaren 31ko 183. Dekretuaren bidez onetsitakoak, ez dakarrela aldaketarik ekonomia kapituluetan, gastu eremu bereko partiden arteko transferentziak baitira.

Lodosan, 2020ko otsailaren 12an.–Alkatea, Pablo Azcona Molinet.

Iragarkiaren kodea: L2002144