36. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 21a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UNTZITI

19-22/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2020ko 9. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 15ean, aurrekontu-aldaketak egiteko hasierako onespenaren erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten. Hori guztia, honako honi jarraikiz: irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatua, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea garatzen duena.

19/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

0 1612 60901

Zorokiaingo hornidura sareak

6.700

Finantzaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

0 9291 51000

Aurreikusi gabeko gastuak

-6.320

0 1601 21300

Hornidura eta saneamendu sareak konpontzea

-380

20/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

0 9200 46300

Itzagako Administrazio Zerbitzuen Mankomunitatea

1.020

Finantzaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

0 1601 21300

Hornidura eta saneamendu sareak konpontzea

-1.020

21/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 4140 2100002

Bideak zaindu eta mantentzea

1.000

Finantzaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 9200 21200

Higiezinen ohiko konponketak

-580

0 87000

Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina

420

22/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu berezia

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

3 4140 2100002

Zenboraingo bideen mantentze-lanak

330

Finantzaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

3 1650 22100

Kaleko argiteria

-330

Untzitin, 2020ko otsailaren 11n.–Alkatea, Antonio San Miguel Jiménez.

Iragarkiaren kodea: L2002093