36. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 21a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LIZARRA

UE-21 unitatearen plan partziala. Behin betiko onespena

Lizarrako Udalak, 2020ko otsailaren 6an egin osoko bilkuran, erabaki zuen UE-21 unitatearen plan partzialaren testu bategina onestea. Plan partzial hori behin betiko onestea 2019ko azaroaren 7an egin osoko bilkuran erabaki zen, Promociones y Construcciones OFP SL zela sustatzailea.

Argitara ematen da, bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 79.1. artikuluarekin (legegintzako foru dekretu horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina).

Lizarran, 2020ko otsailaren 12an.–Alkatea, Gonzalo Fuentes Urriza.

ERANSKINA

Plan partziala (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L2002175