36. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 21a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

13/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, “Uxueko hondakin uren tratamendua” izeneko proiektua eta haren ondoriozko obrek ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen dituena.

Nafarroako Toki Azpiegiturak SA (NILSA) enpresak, Mairagako Mankomunitatearekin finkatua duen lankidetzaz baliatuz diharduela, zuzendaritza nagusi honi eskatu dio jendaurrean jar ditzala ‘’Uxueko hondakin uren tratamendua’’ izeneko proiektua eta hark ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda.

Udalaren zerbitzu publikoa izanik, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 10. artikuluan eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 215.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz, tokiko obra eta zerbitzuen proiektuak onesteak berekin dakar hartzen dituzten ondasunen onura publikoaren adierazpena eta ondasun horiek okupatu behar izatea, nahitaezko desjabetzea egiteko.

Horrenbestez, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 18. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak esleitu dizkidan eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Jendaurrean jartzea, hamabost egunez, “Uxueko hondakin uren tratamendua” izeneko proiektua eta hark ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda, hemen ondotik ematen dena, proiektuak ukitutakoek egokiak iruditzen zaizkien alegazioak aurkezteko eta, argitaratzen den zerrendan akatsik balego, horiek zuzentzeko behar diren datuak emateko, idatziz, Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusian (Arrieta kalea 12, 3. solairua, 31002 Iruña), Mairagako Mankomunitatan eta Uxueko udaletxean. Hiru leku horietan proiektuaren eta lurzatien planoen kopia izanen da eskuragarri.

2. Ebazpen hau, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendarekin batera, Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Mairagako Mankomunitatean eta Uxueko udaletxean argitaratuko da. Orobat, iragarki bat argitaratuko da Foru Komunitateko egunkari batean.

Iruñean, 2020ko otsailaren 5ean.–Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusia, Jesús M. Rodríguez Gómez.

“UXUEKO HONDAKIN UREN TRATAMENDUA” IZENEKO PROIEKTUAK UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA

HUAren eta hustubideen linea elektrikoa

FINKAREN KODEA

UKIPENAK

KATASTROKO DATUAK

TITULARRAK

J.

Zort.

Erreg.

Behin bet. okup. HUA/beste batzuk

Aldi baterako okup.

Pol.

Lurz.

Lur mota

m.l.

Un.

UJ-01

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

LE

4

12

0

0

112

64

2

88

Larreak/Elkorra

UJ-02

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hor.

52

156

1

2

0

277

-

-

Bidea

Hus.

2

6

0

0

0

0

-

-

Bidea

UJ-03

Uxueko Udala. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

HL

61

183

1

2

0

509

-

-

Bidea

Hus.

59

177

3

6

0

0

-

-

Bidea

UJ-04

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

9

27

2

4

0

72

2

94

Lurzorua/Larreak

UJ-05

Uxueko Udala. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hor.

3

9

0

0

0

53

2

92

Lehorreko alorra/Larreak

UJ-06

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

HHL

10

30

1

2

0

233

2

87

Larreak

UJ-07

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

HH

19

57

0

0

0

44

2

365

Larreak/Lehorreko alorra

UJ-08

M.ª Dolores González Urtasun

HH

34

102

0

0

0

52

2

363

Orotariko fruta-arbolak

UJ-09

José M.ª Remón Rey,

M.ª Aurora Remón Rey,

M.ª Dolores Sola Ibáñez

HHL

126

378

3

6

0

2776

2

362

Larreak

UJ-10

Presentación Bustince Sola

HHL

28

84

3

6

0

663

2

412

Almendrondoak/Larreak

Hus.

5

15

0

0

0

0

-

-

Almendrondoak/Larreak

UJ-11

Celia Carmen Burgui Alcuaz

HHL

15

45

0

0

3022

346

2

411

Lehorreko alorra/Larreak

UJ-12

Máxima Aranguren Arana

Hus.

29

87

2

4

0

372

2

413

Larreak

UJ-13

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

Bi.

7

0

21

76

0

0

0

0

0

0

0

0

2

415

Larreak

UJ-14

Uxueko Udala. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

2

6

0

0

0

512

-

-

Bidea

UJ-15

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

57

171

2

4

0

116

2

200

Lurzorua/Idoia/Eraikuntza/Larreak

UJ-16

María Zoroza Sobernil

Hus.

52

156

2

4

0

1023

2

350

Larreak

UJ-17

Uxueko Udala. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

53

159

2

4

0

510

-

-

Bidea

UJ-18

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

11

33

0

0

0

109

2

351

Lurzorua/Larrea/Eraikuntza

UJ-19

Hipólito Zoroza Sobernil

Hus.

0

0

0

0

0

43

2

353

Larreak

UJ-20

Victor Bustince Sola

Hus.

38

114

0

0

0

301

2

354

Lurzorua/Larreak

UJ-21

Fco. Javier Jiménez Iriarte

Leonor Jiménez Ayesa

M.ª Dolores Jiménez Ayesa

Tomasa Jiménez Ayesa

Victoria Jiménez Ayesa

Hus.

36

108

0

0

3150

480

2

684

Lehorreko alorra/Larreak

UJ-22

Alicia Ibáñez Villar

Jesús Miguel Ibáñez Villar

Mario Ibáñez Villar

Hus.

114

342

0

0

0

1785

2

345

Lehorreko alorra

UJ-23

Ismael Ibáñez Valencia

Hus.

23

69

0

0

0

418

2

344

Larreak

UJ-24

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

8

24

1

2

0

189

2

340

Larreak/Lehorreko alorra

UJ-25

Alicia Ibáñez Villar

Jesús Miguel Ibáñez Villar

Mario Ibáñez Villar

Hus.

16

48

1

2

0

196

2

338

Lehorreko alorra

UJ-26

Uxueko Udala. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

4

12

1

2

0

70

-

-

Bidea

UJ-27

Alicia Ibáñez Villar

Jesús Miguel Ibáñez Villar

Mario Ibáñez Villar

Hus.

0

263

0

0

0

2

359

Larreak

UJ-28

Presentación Bustince Sola

Hus.

0

471

0

0

0

2

360

Larreak

UJ-29

Uxueko herri-lurrak. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

Hus.

0

0

1

2

0

18

2

58

Lurzorua

Laburdurak: J.: jarduketa; Hus.: hondakin uren hustubidea. H.: hornidura; HH hornidura eta hustubidea; HHL: hornidura, hustubidea eta linea elektrikoa; L: linea elektrikoa; Bi.: Bidea; Erreg.; erregistroa; Aldi baterako. okup: aldi baterako okupazioa; Pol.: poligonoa; Lurz.: lurzatia.

Goi-tentsioko linea elektrikoa

FINKAREN KODEA

UKIPENAK

KATASTROKO DATUAK

TITULARRAK

J.

Zort.

Erreg.

Behin bet. okup. HUA/beste batzuk

Aldi baterako okup.

Pol.

Lurz.

Lur mota

m.l.

Un.

UJ-30

Uxueko Udala. Udal plaza 1, 31496 - Uxue (Nafarroa)

LE

230

690

6

12

0

1281

-

-

Bidea

Laburdurak: J.: jarduketa; H: hondakin uren hustubidea; H: hornidura; HH: hornidura eta hustubidea; HHL: hornidura, hustubidea eta linea elektrikoa; L: linea elektrikoa; Bi.: bidea; Erreg.: erregistroa; Aldi baterako okup.: Aldi baterako okupazioa; Pol.: poligonoa; Lurz.: lurzatia.

Iragarkiaren kodea: F2001761