7. ALDIZKARIA - 2003ko urtarrilaren 15a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

100/2002 FORU AGINDUA, azaroaren 26koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri kontseilariak emana, gizarte zerbitzuen arloko 2003ko inbertsioetarako deialdiaren oinarriak onesten dituena.

102/2002 FORU AGINDUA, azaroaren 27koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri kontseilariak emana, garapenerako lankidetza proiektuak aurrera eramateko 2003ko dirulaguntzetarako deia egiten duena.

Agintariak eta Langileak

7/2003 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 13koa, José Miguel Gamboa Baztán jauna Toki Administrazioko Departamentuko Araubide Juridikoaren Ataleko burutzatik kentzea xedatzen duena, berak eskatuta.

8/2003 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 13koa, Antonio Iriarte Moncayola jauna Toki Administrazioko Departamentuko idazkari teknikoaren kargutik kentzea xedatzen duena, berak eskatuta.

9/2003 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 13koa, Ana María Rodríguez Hidalgo andrea Toki Administrazioko Departamentuko Araubide Juridikoaren atalburu izendatzen duena, bitarte baterako.

13/2003 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 13koa, Ignacio Iriarte Aristu jauna Toki Administrazioko Departamentuko idazkari tekniko izendatzen duena.

14/2003 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 13koa, Ignacio Iriarte Aristu jauna Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri Departamentuko Idazkaritza Teknikoko Araubide Juridikoaren Ataleko burutzatik kentzea xedatzen duena.

OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUA. Ediktua.

AKATS ZUZENKETA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak 2002ko abenduaren 16an emaniko Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez Nafarroako Foruzaingoko kabo izateko 30 lanpostu igoera eta lehiaketa bidez betetzeko deialdia onetsi zen.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

271/2002 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa, ondoko proiektuko lanek ukituriko ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena: "Pirinioen hegoaldeko autobia (N-240), Iruña-Jaca-Huesca: Noaingo lotune berria eta A-15 autobidearekin eta N-121 errepidearekin lotzea".

EBAZPENA, 2003ko urtarrilaren 2koa, Lehendakaritzako zuzendari nagusiak emana, "Festa Nafarroan: jota, dantzak eta tradizioa" izeneko erakusketa baimendu eta hura ekoitzi, garraiatu, muntatu eta desmuntatzeko lanak prozedura irekiaren bidez kontratatu eta lehiaketa bidez esleitzeko espedientea onesten duena.

2044/2002 EBAZPENA, abenduaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitaleko Hemodinamika Zerbitzurako osasun materialaren hornidura 2003. urtean kontratatzeko gastua onetsi eta hornidura hori esleitzeko espedientea irekitzen duena (APRO24/2003 lehiaketa publikoa).

2045/2002 EBAZPENA, abenduaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitaleko Hemodinamika Zerbitzurako protesien hornidura 2003. urterako kontratatzeko gastua onetsi eta hornidura hori esleitzeko espedientea irekitzen duena (APRO35/2003 lehiaketa publikoa).

2048/2002 EBAZPENA, abenduaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitalerako traumatologiako protesien (aldakak eta belaunak) hornidura 2003. urterako kontratatzeko gastua onetsi eta hornidura hori esleitzeko espedientea irekitzen duena (APRO28/2003 lehiaketa publikoa).

1090/2002 EBAZPENA, abenduaren 20koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Itoizko Urtegiko zuloan itxitako hilerriak hondeatu eta eraisteko lanak" kontratatzeko espedientea onesten duena.

1091/2002 EBAZPENA, abenduaren 20koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Nagore-Artzibar, Artozki-Artzibar, Muniain-Artzibar, Itoitz-Longida, Orbaitz-Longida eta Gorritz-Longidako hilerrietako gorpuzkinak eramateko lanak" kontratatzeko espedientea onesten duena.

Beste Xedapenak

970/2002 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, 2003. urtean Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako Bigarren Ziklo, Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak egiteko laguntzen deialdia onesten duena.

982/2002 EBAZPENA, abenduaren 9koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, 2003. urtean Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako Bigarren Ziklo, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketako ikastetxe pribatuetan eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak egiteko laguntzen deialdia onesten duena.

1099/2002 EBAZPENA, abenduaren 27koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Pirinioen hegoaldeko autobia, Iruña-Jaca-Huesca, I. tartea: Noain-Elo" izeneko proiektuari onespen teknikoa eman, eta Ebazpen honen eranskinean ageri den ondasun eta eskubide ukituen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Zehapen-espedienteen gaineko ebazpenak.

ERABAKIA, Nafarroako Ikus-entzunezkoen Kontseiluarena, Ikus-entzunezko Komunikabideen Titulartasunaren Erregistroa sortzekoa.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

L I Z A R R A

Lizarrako Autotaxien Zerbitzu Publikoaren Erregelamenduko aldaketa

B E R T I Z A R A N A

Legasan (Bertizarana) ibilgailu astunendako aparkaleku publikoa egiteko obren esleipena

B I U R R U N

Olkozko 3. poligonoko 48, 49 eta 50. lurzatietako exekuzio unitatearen mugapena eta xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Olkozko 3. poligonoko 48, 49 eta 50. lurzatiak birzatitzeko proiektua. Behin betiko onespena

A R A N G U R E N

Zehapenen jakinarazpena

Arau-haustearen jakinarazpena

Ebazpenaren jakinarazpena

O I B A R

2002ko aurrekontuko aldaketak hasiera batez onetsita

I G A R I

Obren kontrataziorako lizitazioa

ZIZUR NAGUSIA

Ardoi Kirol Patronatuaren 2002ko aurrekontua aldatzeko espedientea hasiera batez onetsita

Kultur Patronatuaren 2002ko aurrekontua aldatzeko espedientea hasiera batez onetsita

Behin betikoz onetsirik Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren aldaketa puntuala, hirilurren katastroko 2. poligonoko 1883. lurzatiari dagokiona

Behin betikoz onetsirik Zizur Nagusiko Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko G-3 unitateko 1. etxesailaren xehetasun azterlana

G A L A R

Aurrekontuko aldaketa behin betikoz onetsirik

D O R R A O

Belarrak errentan emateko enkantea

E R G O I E N A

Ezkondu gabeko bikote egonkorren Ergoieneko Udalaren erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza hasiera batean onetsirik

G A B A R D E R A L

2002ko aurrekontua behin betikoz onetsirik

B A R A Ñ A I N

"Barañaingo Arte Eszenikoen Egoitza" Fundazioaren estatutuak hasiera batez onetsirik

Udalaren aurrekontu orokor eta bakarreko aldaketak hasiera batez onetsirik

"Barañaingo Arte Eszenikoen Egoitza" Zerbitzuaren antolamendu eta funtzionamendurako erregelamendua hasiera batez onetsirik

I R U Ñ A

Iberdrola S.A.rekiko hitzarmena eta STR San Juan izeneko azpiestazio elektrikoa U.I. XI.-Berichitosen paratzeko plan berezia. Behin betiko onespena

C A B R E D O

Landabideak erabiltzea arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

Hasiera batez onetsirik udal hilerria eta hura erabiltzeari nahiz bertako zerbitzuak hartzeari dagozkion eskubideak eta kuotak arautzen dituen ordenantza

O L L O I B A R

Agiriak luzatu eta izapidatzeko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala hasiera batez onetsirik

MIRANDA-ARGA

Lehiaketa publikoa adjudikaturik

O L A T Z

2002ko aurrekontua

2001eko kontuak onetsita

D E S O J O

2002ko aurrekontuko aldaketa. Hasierako onespena

Plantilla organikoa onetsirik

S A N T A K A R A

Santakarako Herriko Etxea berritu-eraikitzeko ideien lehiaketa

A R A N G U R E N

Arau-haustearen jakinarazpena

U H A R T E

Zehapenen jakinarazpena

T A F A L L A

Zehapenen jakinarazpena

I R U Ñ A

Errekerimenduen jakinarazpena

T A F A L L A

AR-4 banaketa eremuko plan partziala aldatzeko proiektua hasiera batez onesteko erabakia

A Z K O I E N

Igerilekuen eremuko plaza urbanizatzeko obren kontratazioa

Igerilekuen eremuko euri-uretarako eta hornidurarako obren kontratazioa

A G O I T Z

Hornidura eta saneamendu sareak eta kaleetako zoladura berritzeko obrak

G A R E S

Onartu eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda, euskara teknikari lanpostu bat lanaldi partzialean eta oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

U H A R T E

Uharteko Udaleko eta Udalaren Musika eta Kirol patronatuetako tasak eta prezio publikoak onetsirik

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

A N T S O A I N

Jarduera sailkatua

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua

B E R I A I N

Jarduera sailkatua

B E R R I O Z A R

Jarduera sailkatua

B U R L A T A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

M E N D I G O R R I A

Jarduera sailkatua

B A Z T A N

Jarduera sailkatua

B U Ñ U E L

Jarduera sailkatua

G O I Z U E T A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

B U R G I

Jarduera sailkatua

E L G O R R I A G A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

E Z K A B A R T E

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua