95. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 7a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

137/2002 FORU DEKRETUA, ekainaren 24koa. Arautzen ditu Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokorraren antolamendua eta jardunbidea.

143/2002 FORU DEKRETUA, uztailaren 2koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa partez aldatzen duena, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileek 2002. eta 2003. urteetan izanen dituzten lan baldintzak finkatzearren, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta sindikatuek sinaturiko Hitzarmenean ezarritakoa betetzeko.

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

330/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 20koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Berariazko Dantza Eskolako tarifak finkatzen dituena.

Agintariak eta Langileak

EBAZPENA, 2002ko ekainaren 24koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zundatzaile laguntzaile lanpostu baterako izendapena egin eta dagokion lanpostu hutsa adjudikatzen duena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

337/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 21ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Agiritegi Orokorreko notario-protokoloak karpetatu eta deskribatzeko planaren bigarren fasea kontratatzeko gastua eta administrazio klausula partikularren eta agindu teknikoen pleguak onesten dituena.

800/2002 FORU AGINDUA, uztailaren 18koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Tafalla-Miranda de Arga NA-6140 errepidea konpondu eta indartzea (0+000 k.p.tik 13+200 k.p.ra eta 16+000 k.p.tik 17+400 k.p.ra)" izeneko proiektuaren prestakuntza kontratatzeko espedientea onesten duena.

823/2002 FORU AGINDUA, uztailaren 22koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "N-121-A errepidea egitea, tartea: 65. k.p.-Bera" izeneko proiektuaren prestakuntza lanak kontratatzeko espedientea onesten duena.

608/2002 EBAZPENA, ekainaren 19koa, Vianako Printzea Erakundea-Kultura zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Inbentario Arkitektonikoa 2002an eta 2003an egiteko zerbitzuaren kontratazioa arautuko duten administrazio klausula partikularren eta baldintza teknikoen pleguak onetsi eta kontratazio horretarako 88.836 euroko gastua egiteko baimena ematen duena.

1273/2002 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez baimena ematen da Lizarrako Osasun Barrutiko zentroen mantentze-lan integralen zerbitzua kontratatzeko 2003. urterako. (OB8/2003 lehiaketa).

396/2002 EBAZPENA, ekainaren 18koa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, gazteen jardueretarako 2002rako laguntza kontratuen adjudikazioa onesten duena. Adjudikazio ondoko enpresa hauei egin zaie: Nattura S.L. (IFZ: B/31566409), Sedena S.L. (IFZ: B/31235492), Bidasoa Kultur Zerbitzuak S.L. (IFZ: B/31440143), Escur S.L. (IFZ: B/31437650) eta Navark S.L. (IFZ: B/31444466).

828/2002 EBAZPENA, uztailaren 2koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Huguet S.L. enpresari Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasgelategiko barne argiztapena berritzeko obren II. aldiaren kontratazioa adjudikatzen diona, C0013/02 espedientea.

840/2002 EBAZPENA, uztailaren 3koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, ABC Micros Informática, S.L. enpresari adjudikatzen diona inprimagailu batzuen erosketa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Sailetan erabiltzeko, C0005/02 espedientea.

857/2002 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, GE Capital Information Technology Solutions, S.L enpresari adjudikatzen diona zenbait ordenagailu eramangarriren erosketa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko hainbat sailetan erabiltzeko, C0006/02 espedientea.

858/2002 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikorako ekipamendu mikroinformatikoaren erosketa adjudikatzen duena, C0007/02 espedientea.

ALDAKETA, "Iruña-Logroño autobia (I. fasea: Iruña-Lizarra) eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen emakida-kontratuaren obra-zuzendaritzarako laguntza teknikoa" kontratatzeko aurkezturiko proposamen ekonomikoak jendaurrean irekitzeko egunarena.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Elizmendi, Badostain eta Sarrigurenen (Eguesibar) instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari eta proiektua onesteari buruzkoa, eta zehazki haren onura publikoa deklaratzea. 7189 A.T. - JAA/JLP espedientea.

AKATS ZUZENKETA. "Nafarroako Foru Komunitatean inkesta orokor bat egiteko laguntza teknikoa kontratatzeko proposamena".

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2002ko uztailaren 2koa, Nafarroako Gobernuak hartua, Cascante-Tarazona gasbidearen eta bere instalazio osagarrien Udalez gaindiko Proiektu Sektorialari dagokion espedientea, Gas Aragón, S.A.k sustatua, behin betikoz artxibatzen duena, Nafarroako zatiari dagokionez, eta, horrekin batera, 1999ko azaroaren 30ean haren inguruan hartutako Erabakitik etor litezkeen ondorio guztiak iraungi direla deklaratzen duena.

ERABAKIA, 2002ko uztailaren 22koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Ribaforada eta Fustiñana arteko errepidearen trazadura berria" egiteko Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala, Nafarroako Gobernuko Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatua, onesten duena.

376/2002 FORU AGINDUA, martxoaren 11koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Funesko Arau Subsidiarioetako 2. eta 6. poligonoetako lurzoru urbanizaezineko lurzati batzuk aldatzeko espedientea, Udalak sustatua, ebazten duena.

297/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 18koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, jantoki baimenduen zerrenda ezagutarazi eta 2002-2003 ikasturterako tarifak eta kuotak onesten dituena.

333/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 20koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana. Ebazten du Haur Hezkuntzako bigarren zikloko hezkuntza itun berezi partzialak eta Batxilergoko hezkuntza itun bereziak izenpetzea eranskinetan ageri diren gizarte ekimeneko ikastetxeekin.

334/2002, FORU AGINDUA, ekainaren 20koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Burlata eta Atarrabiako (helbidea Burlatan) "Hilarión Eslava" Udal Musika Eskolaren baimena aldatzen duena, ikasketa gehiago eskaini behar direlako.

1411/2002 EBAZPENA, ekainaren 12koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Artaxoan aurrerako eperren hegaltoki bat egiteko proiektua, La Patirroja S.A. enpresak sustatua, jendaurrean jartzen duena, ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioko prozedurari ekiteko.

1568/2002 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Villafrancako "La Dehesa" alderdian gizentzeko txerrien ustiategia handitzeko proiektuari buruz Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egiten duena. Javier Elcuaz Barbería da sustatzailea.

706/2002 EBAZPENA, ekainaren 7koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, abenduaren 27ko 1555/2001 Ebazpeneko akatsak zuzentzeko dituena. 2002ko otsailaren 8ko Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen (17. zk.).

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedientea.

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ELIKADURA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedientea.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Iragarkia, Orobiaga 3450 meategiaren kontzesioa izapidatua izateko onartzen duena.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktua.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

C O R E L L A

Alkatetzaren ebazpena

ZIZUR NAGUSIA

Deialdia, arkitekto tekniko-aparejadore izateko lanpostu bat, Zizur Nagusiko Udalaren Hirigintza, Obra eta Lorategi Zerbitzuetako buru gisa eta lan araubidean, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

A G O I T Z

2002ko plantilla organikoa

K A S E D A

14. eremuko S-3ko plan partziala hasiera batez onetsirik

G A S T I A I N

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra behin betikoz onetsirik

I R U Ñ A

2002. urteko Sanferminetan 158 komun kimiko mugigarri paratu, mantendu eta zaintzeko kontratazioa adjudikaturik

E G U E S I B A R

Gorraizko xehetasun azterlanaren aldaketa behin betikoz onetsirik

G A L I P E N T Z U

UA-3 unitatearen birzatiketa

G A R I N O A I N

Hasierako onespena, U.A.U.2 18-19-20 lurzatietako xehetasun azterlanari

Behin betiko onespena, urbanizazio proiektuari

Hasierako onespena, U.A.U.7ko xehetasun azterlanari

N A R K U E

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra behin betikoz onetsirik

B A R A Ñ A I N

Barañaingo udaltzain izateko bi lanpostu betetzeko deialdia

G A Z T E L U B E R R I

Onddo, ziza eta gainerako produktu naturalen barrutia

G E R E N D I A I N

Oihan enkantea

M I L A G R O

Obren lehiaketa

I R U Ñ A

Lehiaketa publikoaren deialdia, mendiko ibilgailu bat erosteko Obra eta Azpiegituren Alorrerako

B U Ñ U E L

2001eko ekitaldiko kontuak itxita

L I Z A R R A

Alkatetzaren dekretua

I R U Ñ A

Ziudadelako kaperako iragazgaizte eta saneamendu obrak adjudikaturik

V I L L A F R A N C A

Higiezinaren aurri egoerari buruzko espedientea abian

E G U E S

Izendapen proposamena

Izendapen proposamena

ZIZUR NAGUSIA

Deialdia, Zizur Nagusiko Udaleko kontu hartzaile-diruzain izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez eta bitarteko gisa betetzeko

B U Ñ U E L

Aurrekontuko aldaketak behin betiko onetsita

Behin betiko onespena 2002ko aurrekontuari eta diruzaintzako gerakinak sartzeari

F A L T Z E S

2002ko plantilla organikoa

Aurrekontua hasiera batez onetsita

Herrilurren desafektazioa hasiera batez onetsita

A L T S A S U

Aurrekontuak behin betiko onetsirik

L E I T Z A

Idazkari lanpostua betetzeko oposizio-lehiaketaren oinarrien aldaketa

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Izangai onartu eta baztertuen behin behineko zerrenda oposizio-lehiaketa bidez administrari laguntzaile lanpostu bat betezeko deialdian

I R U R T Z U N

Hirilurreko ondasunen balorazio txostenaren lehenengo berrikuspena behin betiko onetsita

E R G O I E N A

Dorraon borondatezko birzatiketa behin betikoz onetsirik

A N T S O A I N

Ebazpenen jakinarazpena

L I Z A R R A

Hasierako onespena, Lizarrako Udalaren 2002. urteko aurrekontu luzatuaren 8.

Kontratuak esleiturik

I R U R T Z U N

Unitateen mugapen-aldaketaren hasierako onespena

Obren adjudikazioa

Birzatitze proiektuaren hasierako onespena

Xehetasun azterlanaren behin betiko onespena

C A B A N I L L A S

Jarduera sailkatua

TIEBAS-MURU ARTEDERRETA

Tiebas-Muru Artederretako Udal Planeko aldaketa puntuala. Etxebizitzetarako lurzoru urbanizagarria Arrizabalagan