268. ALDIZKARIA - 2021eko azaroaren 25a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

2863/2021 EBAZPENA, azaroaren 15ekoa, Etxebizitzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira etxebizitzen errentamendu-kontratu berriei 2022an aplikatu beharreko gehieneko errenta-prezioak etxebizitza mota hauetarako: araubide bereziko babes ofizialeko etxebizitzak, 10/2010 Foru Legearen arabera kalifikaturiko babes ofizialekoak eta, jabetza-araubidekoak izanik, jabe partikularrek errentan emandako mota guztietako etxebizitza babestuak.

2866/2021 EBAZPENA, azaroaren 16koa, Etxebizitzako zuzendari nagusiak emana, Alokairu Poltsarako etxebizitzak eskaintzeagatik 2022an ordainduko diren prezioak finkatzen dituena.

242/2021 EBAZPENA, azaroaren 18koa, Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, 0,84ko eguneratze koefizientea onesten duena Lur-ondasunen Erregistroan inskribatuak dauden Martzillako ondasun higiezin guztien katastroko balioei aplikatzeko 2021eko ekitaldian.

472/2021 EBAZPENA, azaroaren 9koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren Urteko Jarduketa Plana onesten duena 2021-2022 ikasturterako.

402E/2021 EBAZPENA, azaroaren 11koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Kasedako udal-mugartean elikagaientzako bilgarri artifizialak fabrikatzen dituen instalazio baten aldaketa nabarmena baimentzen duena. Instalazioaren titularra Viscofan SA da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

LERIN

Deialdia, erdi mailako teknikari lanpostu bat, B mailakoa, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko

Deialdia, administrari-ofizial lanpostu bat, C mailakoa, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko

TUTERA

Deialdia, laneko arriskuen prebentzioko teknikariaren lanpostuan (B maila/taldearekin parekatua) aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko, bata prestakuntzarako eta bestea aldi baterako kontratuarekin aritzeko

Deialdia, klarinete eta musika-hizkuntzako irakasle laguntzailearen lanpostu huts bat (B maila) lekualdatze lehiaketaren bidez betetzeko

Deialdia, tramitazioko laguntzailearen lanpostuan (C maila/taldearekin parekatua) aritzeko izangaien bi zerrenda oposizio bidez osatzeko, bata prestakuntzarako eta bestea aldi baterako kontratuarekin aritzeko

Deialdia, igeltsero-ofizialaren lanpostuan (C maila/taldearekin parekatua) aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko, bata prestakuntzarako eta bestea aldi baterako kontratuarekin aritzeko

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Arbeitzako UNC-4 unitatearen birpartzelazio proiektua. Behin betiko onespena

ARAITZ

AA-AZ7aren sarbidea egiteko nahitaezko desjabetzari hasiera ematea

ARAKIL

Xehetasun-azterketa eta U23, U24 eta U25 unitateen bermugaketa Errotzen. Hasierako onespena

ARANTZA

Xehetasun azterlana 5. poligonoko 966. lurzatian. Hasierako onespena

ARESO

Lurraldearen okupazio-estrategiaren eta -ereduaren atariko bertsioa. Hasierako onespena

BAZTAN

Oso-osorik udal kapitalak osaturiko Zaintza Lanak Baztan SL merkataritza-sozietatearen memoria eta estatutuak, eta sozietatearen eraketa. Behin betiko onespena

Hirigintza-hitzarmena jendaurrean paratzea

Herri-lurraren desafektazioa, 41. poligonoko 14. partzelarena, ondoren trukea egiteko

BERA

Plangintza eta kudeaketarako hirigintza-hitzarmena. Hasierako onespena

BERIAIN

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 143. lurzatian. Hasierako onespena

BERRIOBEITI

Xehetasun-azterketa, 14. poligonoko 244. lurzatian. Hasierako onespena

BIURRUN-OLKOTZ

OS1-4, OS1-5, OS1-EL3 eta OS1-V2 finkak normalizatzea. Behin betiko onespena

BURLATA

Deialdi publikoa, norgehiagokako araubidean dirulaguntzak emateko, desgaitasuna duten herritarrak 2021ean zentro okupazionaletara lagundutako garraioan joateko gizarte laguntzak eman beharrez. Laburpena

GOIZUETA

Xehetasun-azterketa, 4. poligonoko 141. lurzatian. Hasierako onespena

LEITZA

UE 29ko eta S.L. 3.2.ko jarduketarako plan bereziaren hasierako onespena

LEKUNBERRI

Titulartasuna ikertzeko espedientearen hasiera, 12. poligonoko 625. lurzatian

LESAKA

Egoitza elektronikoa sortzea

IRUNBERRI

UE-1 exekuzio unitatea borondatez birpartzelatzeko eta urbanizatzeko proiektuak. Behin betiko onespena

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, UE-11 exekuzio unitatean. Behin betiko onespena

MARTZILLA

Deialdia, norgehiagokako araubidean dirulaguntzak emateko, enpresak hobetu eta sendotzearren. Laburpena

METAUTEN

Kontribuzio bereziak, Olloko bidea kalean hirigintzako zerbitzuak ezartzeko. Behin betiko onespena

IRUÑA

Aldaketa, Iruñeko Udal Planeko V/S1 sektorearen birpartzelazio proiektuan, eta “Txantrea” UI V unitateko ARS-1 banaketa eremuko V/GSA-2 sistema orokor atxikian (behin-behineko likidazio kontua). Behin betiko onespena

TAFALLA

Deialdia, kontsumorako bonuena COVID-19aren krisiak kaltetutako Tafallako saltoki eta zerbitzuetan. Laburpena

URDAZUBI

Hiri-jarduketarako plan berezia, Dantxarineko UE-4 unitatean, (1. poligonoko 68. lurzatia). Hasierako onespena

DEIERRI

Hiri-jarduketarako plan berezia, Zurukuaingo 25. poligonoko 1. eta 7. lurzatietan. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Zizur Nagusiko ikastetxe publikoetako gurasoen elkarteek eskola-garraiorako eta jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak egiteko diru-laguntzen deialdi publikoaren laburpena, 2021-2022 ikasturtea

ITZAGAKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ARANGUREN

Baja o exclusión de oficio en el registro de actividades económicas

ARGUEDAS

Baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes

BAZTAN

Biztanleen Udal Erroldan helbidea komunikatu behar duten atzerritarrendako jakinarazpena

BELASCOÁIN

Período de pago voluntario de la contribución territorial de 2021

Periodo de pago voluntario del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2021

CASTEJÓN

Periodo de pago voluntario de los recibos de arriendo de parcelas de 2020

HUARTE

Periodo de pago voluntario del Impuesto de Actividades Económicas de 2021

LAZAGURRÍA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

TUDELA

Declaración de ruina de edificio en la calle Sotarrano, 7

VIANA

Periodo de pago voluntario del Impuesto de Actividades Económicas de 2021

YERRI

Periodo de pago voluntario del Impuesto de Actividades Económicas de 2021

ZABALZA

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial de 2021

Periodo de pago voluntario del Impuesto de Actividades Económicas de 2021

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

Notificación de expedientes administrativos

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DEL CONSORCIO DE DESARROLLO DE LA ZONA MEDIA

Oferta pública de empleo 2021

CONSORCIO DE DESARROLLO DE LA ZONA MEDIA

Oferta pública de empleo 2021

COMUNIDAD DE REGANTES NÚMERO 1 DEL CANAL DE BARDENAS

Junta general ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR VII
DEL CANAL DE NAVARRA

Junta general ordinaria

SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COLADA IRUÑA

Disolución y liquidación de la sociedad

COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR XXVI-EGA 6
DEL CANAL DE NAVARRA

Junta general extraordinaria