249. ALDIZKARIA - 2021eko urriaren 28a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

258/2021 EBAZPENA, urriaren 8koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez dei egiten baita autonomia erkidegoko lekualdatze-lehiaketarako, kidego hauetako irakasle funtzionarioentzat: maisu-maistren kidegoa, Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa, hizkuntza eskola ofizialetako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen eta irakasleen kidegoa eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen, irakasleen eta tailer maisu-maistren kidegoa.

2364E/2021 EBAZPENA, urriaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan anatomia patologikoaren arloko laborategiko teknikari espezialista (APTE) izateko 6 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

1924/2021 EBAZPENA, 2021eko irailaren 13koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana, unibertsitateko irakaskidegoetako lanpostuak betetzeko lehiaketarako deia egiten duena.

Deialdia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko etxezain izateko hogeita lau lanpostu oposizio bidez betetzeko. Bosgarren izendapen proposamen osagarria.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

131E/2021 FORU AGINDUA, urriaren 14koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Corellako Udal Plan Orokorra, Corellako Udalak sustatua.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

59E/2021 FORU AGINDUA, irailaren 23koa, Kultura eta Kirol kontseilariak emana, Nafarroako kirol federazioei 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 31ra bitarteko aldian diruz laguntzeko oinarri arautzaileak onesten dituena. DDBN identifikazioa: 585155.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

541E/2021 EBAZPENA, irailaren 27koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Dentisten Elkargo Ofizialaren Estatutuen eta Gobernu Batzarraren aldaketa inskribatzen duena Nafarroako Lanbide Elkargoen eta Elkargoen Kontseiluen Erregistroan.

1.7. BESTELAKOAK

62/2021 EBAZPENA, urriaren 21ekoa, Nafarroako Foru Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Eguesibarko balorazio txostena onesten duena.

63/2021 EBAZPENA, urriaren 21ekoa, Nafarroako Foru Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Aberingo balorazio txostena onesten duena.

259/2021 EBAZPENA, urriaren 8koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, argitara ematen dituena Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo bi kurtsoetakoen zonifikazioa eta departamentu honen menpeko ikastetxe eta programetako plantillak, eta zehazten dituena lanpostuak ezabatzeko eta lanpostu ibiltariei atxikitzeko eskaeren prozedurak eta 2021-2022 ikasturteko lekualdatze-lehiaketaren deialdian bete beharreko behin-behineko lanpostu hutsak (maisu-maistren kidegoko irakasleei dagozkienak).

260/2021 EBAZPENA, urriaren 8koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Arte eta Hizkuntzen Irakaskuntzetako ikastetxe publikoen zonifikazioa argitaratzen duena, lanpostuak ezabatzea eskatzeko prozedura ezartzen duena eta zehazten duena zein behin-behineko lanpostu huts sartzen diren 2021-2022 ikasturtean honako kidego hauetako irakasle funtzionarioentzat egindako lekualdatze-lehiaketaren deialdian: Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa, Hizkuntza Eskola Ofizialetako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen eta irakasleen kidegoa eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen, irakasleen eta Lantegiko maisu-maistren kidegoa.

352E/2021 EBAZPENA, urriaren 13koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Lapoblaciongo udal mugartean zerriak gizentzeko dagoen ustiategi baten ingurumen baimen integratua. Izan ere, egiaztatu da instalazioa egokitzen zaiola Batzordearen 2017ko otsailaren 15eko 2017/302 (EB) Betearazpen Erabakiari, etxeko hegaztien edo zerri aziendaren hazkuntza intentsiboari dagokionez; hori guztia bat etorriz teknika erabilgarri onenen ebaluazioarekin, zeina jasotzen baita ebazpen honen eranskinean. Horrenbestez, instalazioak eta jarduerak berak ingurumen baimen integratuaren administrazio espedienteetan eta ebazpen honen eranskinean adierazitako baldintzak bete beharko dituzte. Instalazioaren titularra SC Sáez Pérez José Luis y José María sozietatea da.

356E/2021 EBAZPENA, urriaren 13koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Tafallako udal mugartean burdina urtzeko eta motorrak fabrikatzeko dagoen instalazio baten aldaketa nabarmena baimentzen duena. Aldaketaren xedea da hondakin ez-arriskutsuen hondakindegiko lixibiatua tratatzea instalazioan dagoen araztegi fisiko-kimikoan; horren ondorioz, instalazioak eta jarduerak berak ingurumen baimen integratuaren kasuan kasuko espediente administratiboetako baldintzak bete beharko dituzte, eta, horiez gainera, ebazpen honen eranskinean agertzen diren baldintzak. Instalazioaren titularra Fagor Ederlan Tafalla S. Coop. da.

EPEA IREKITZEA, Nafarroako ETEek eska dezaten nazioartekotze plan digitalen inplementazioa.

Osasun Mentalaren Sareko Osasun arloko Gizarte Lanaren Zerbitzuen Gutuna onartzea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

CORTES

Deialdia, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez bete dadin zerbitzu osagarrietako arduradunaren lanpostu bat, hautaprobak eginez, funtzionarioen araubidean jardun dezan. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

Deialdia, lekualdatze-lehiaketa bidez bete dadin zerbitzu osagarrietako langilearen lanpostu bat. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

IRUÑA

Deialdia, bi izangai-zerrenda –bat prestakuntzarako, eta bestea aldi baterako kontrataziorako– hautaproben bitartez osatzeko, Zuzenbidean Lizentziadun lanpostuan aritze aldera, Iruñeko Udalean eta haren erakunde autonomoetan gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira

Deialdia, Community Manager lanpostu 1 oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, Iruñeko Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzurako. Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANGUREN

L2A lokala saltzea, Mutiloako katastroko 2. poligonoko
1987. lurzatian (16. azpieremuko 9. hiri unitatea), Irulegiko Gazteluaren plazan (14, behea, L2)

L3A lokala saltzea, Mutiloako katastroko 2. poligonoko
1987. lurzatian (17. azpieremuko 9. hiri unitatea), Irulegiko Gazteluaren plazan (15, behea, L3)

BARAÑAIN

Dirulaguntzen deialdi publikoa, Barañaingo ikastetxeetan 2021/2022 ikasturtean eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak egiteko. Laburpena

Dirulaguntzen deialdi publikoa, Barañaingo ikastetxeetako guraso elkarteen jarduerak egiteko, 2021/2022 ikasturtean. Laburpena

BARASOAIN

Aldaketa, industrialdeko S-2 sektorearen Plan Partzialaren arau subsidiarioetan. Hasierako onespena

CINTRUÉNIGO

Hiri-jarduketarako plan berezia. Hasierako onespena

ERROIBAR

Udal Planaren egiturazko aldaketaren proiektua, Aurizberriko 12. poligonoko 41. lurzatia. Hasierako onespena

GALAR

Xehetasun-azterketa, Galarko 1. poligonoko 741. lurzatian. Hasierako onespena

GARINOAIN

Hiri-jarduketarako plan berezia 2. poligonoko 669. lurzatian. Hasierako onespena

MILAGRO

UE-R 4.5.A urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

IRUÑA

Deskontu-bonuetarako dirulaguntzak banakako ebaluazio-araubidean, saltokietako, ostalaritzako eta zerbitzuetako kontsumoa sustatze aldera, 2021ean. Bigarren deialdiaren laburpena

VALTIERRA

Desafektazioa, 11. poligonoko 38. eta 40. lurzatietan

VILLATUERTA

Hiri-jarduketarako plan berezia, industriako hiri-lurzoruaren eremuan (UI-1 eta S-4). Hasierako onespena

Udalaren Hirigintza Plana berriz jendaurrean jartzea,
behin-behinean onetsi aurretik

DEIERRI

Zurukuaingo UEZUR21 exekuzio unitatearen plan partziala. Hasierako onespena

ESA

Determinazio egituratzaileen aldaketa Esako Udal Plan Orokorrean, UE-2 exekuzio unitateari dagokiona. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Udal Planeko A-34 exekuzio unitatea birpartzelatzeko proiektua. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 680. lurzatian.
Hasierako onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

2022ko aurrekontua hasiera batean onestea

NAFARROAKO HIRI HONDAKINEN TRATAMENDURAKO PARTZUERGOA

Aldaketa, Hiri hondakinak lekuz aldatu, sailkatu, tratatu, balioztatu eta, behar izanez gero, deuseztatzeko zerbitzuaren tasa arautzen duen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA

Convocatoria de ayudas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020
(Submedida 19.02.01) para el ejercicio 2023