249. ALDIZKARIA - 2021eko urriaren 28a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BARAÑAIN

Dirulaguntzen deialdi publikoa, Barañaingo ikastetxeetan 2021/2022 ikasturtean eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak egiteko. Laburpena

DDBN (Identif.): 589989.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean aurki daiteke (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/589989).

Tokiko Gobernu Batzarrak Barañaingo ikastetxeen jarduerak diruz laguntzeko 2021/2022 ikasturteko deialdia onartu zuen. Udalaren web orrian eskura daiteke: www.baranain.es/eu/.

Barañainen, 2021eko urriaren 13an.–Alkate udalburua, María Lecumberri Bonilla.

Iragarkiaren kodea: L2114991