54. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 16a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

21/2020 FORU DEKRETUA, martxoaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

22/2020 FORU DEKRETUA, martxoaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

1.1.3. Foru Aginduak

31/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 bitarte hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren (establezimendu iraunkorra) autolikidaziorako S90 eredua onesten duena eta aitorpenak aurkezteko arauak ematen dituena.

32/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 bitarte hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren autolikidaziorako 220 eredua onesten duena tributazioa zerga-kontsolidazioaren araubidean egiten duten talde fiskalentzat, eta aitorpenak aurkezteko arauak ematen dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

135E/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan psikologo klinikoen 8 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia.

136E/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan barrutiko fakultatibo espezialisten 68 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdiaren testua onesten duena.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko martxoaren 4an hartua, foru intereseko inbertsio deklaratzen duena Nafarroan bi eguzki-instalazio fotovoltaiko abian jarri eta ustiatzeko enpresa-proiektua, Suno Energía 4 SL eta Suno Energía 5 SL enpresek sustatua.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko martxoaren 4an hartua, foru intereseko inbertsio deklaratzen duena Nafarroan bost parke eoliko abian jarri eta ustiatzeko enpresa-proiektua, Enerfin Sociedad de Energía SL enpresak sustatua.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko martxoaren 4an hartua, foru intereseko inbertsio deklaratzen duena prototipoetarako zortzi parke eoliko abian jarri eta ustiatzeko enpresa-proiektua, Nordex Energy Spain SAU enpresak sustatua.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko martxoaren 4an hartua, zeinaren bidez presakoa deklaratzen baita “Cintruenigoko Hondakin Uren Araztegia (HUA) handitzea, ur araztuak findu eta kontrolatzeko” izeneko proiektuaren lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaez desjabetzeko.

21/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 31koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzetako ziurtapen probak egiteko zehaztapenak onesten dituena.

26/2020 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdia egiten baita 2020. urtean Lanbide Heziketako heziketa zikloetan, Arte Plastikoetako eta Diseinuko heziketa zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probetarako.

36/2020 EBAZPENA, martxoaren 5ekoa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean ezarritako araubide bereziko kirol irakaskuntzetara sartzeko proba espezifikoak arautzen dituena eta horietarako deialdia egiten duena, 2020-2021 ikasturterako.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTZIN

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

BARAÑAIN

Laburpena, 2020an Barañainen jarduera soziokulturalak antolatzeko dirulaguntzen deialdiarena

BARBARIN

Herri-larreak aprobetxatzeko eskaera

BERRIOZAR

2020ko udal aurrekontua. Behin betiko onespena

BURLATA

Plaza publiko bat “Clara Campoamor plaza” izendatzea

Plaza publiko bat “Hamahiru arrosa plaza” izendatzea

CÁRCAR

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

DONEZTEBE

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

GESALATZ

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Dirulaguntzen ordenantza orokorra. Hasierako onespena

ITURMENDI

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LEDEA

Udal ordenantza, Eskolaz kanpoko ekintzetarako laguntzak arautzen dituena. Hasierako onespena

MURCHANTE

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

IRUÑA

Iruñeko gazteendako literatur lehiaketa, 2020. urtea. Laburpena

SANTAKARA

Aldaketa 2020ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

UXUE

2020ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko zerga-tasak

ULTZAMA

Deialdia, GKE, lankidetza-proiektu eta irabazi-asmorik gabeko erakundeendako 2020ko dirulaguntzak emateko

ZIZUR NAGUSIA

Berdintasuneko Informazio Batzordeko burutza eskuordetzea

Tokiko Gobernu Batzarreko kide baten izendapena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

KANTAURIALDEKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Jendaurreko informazioa. Espedientea: A/31/03823

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

KONSTITUZIO AUZITEGIA

7194-2019 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteari buruzko ekainaren 20ko 7/2006 Foru Legearen 40. artikuluari dagokionez, Espainiako Konstituzioaren 25.1. artikulua ustez urratzeagatik

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Enajenación mediante adjudicación directa de bien inmueble

CIZUR

Notificación de expediente por abandono de vehículo

EZCABARTE

Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 269/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Juicio sobre delitos leves 2512/2018

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio de delitos leves 412/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Despido objetivo individual 688/2019-D

Procedimiento ordinario 467/2019-D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 106/2019

Citación. Reclamación de cantidad 800/2017

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 123/2019

Procedimiento de oficio número 987/2018

Ejecución de títulos judiciales 130/2019

Ejecución de títulos judiciales 76/2019

Procedimiento de oficio 987/2018

Ejecución de títulos judiciales 142/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 179/2019

Ejecución de títulos judiciales 90/2019

Ejecución de títulos judiciales 7/2020

Ejecución de títulos judiciales 90/2019

Ejecución de títulos judiciales 146/2019

Ejecución de títulos judiciales 8/2020

Ejecución de títulos judiciales 13/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE TUDELA

Procedimiento de familia 230/2018

BILBOKO LAN-ARLOKO 4 ZK.K0 EPAITEGIA

14/2020 betearazpeneko pieza

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRECE DE MADRID

Citación a juicio y a interrogatorio. Juicio 1350/2019